VILLKOR FÖR NYHETSBREV

 1. På webbplatsen www.unityline.pl kan du anmäla dig till nyhetsbrevet och prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post av Unity Line Limited Sp. z o.o. Filial i Polen med säte på Pl. Rodła 8 i Szczecin, postnummer: 70-419.
 2. För att anmäla dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev anger du din e-postadress. Din e-postadress kommer endast att användas för att skicka information i vårt nyhetsbrev.
 3. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer du att få information om våra bästa erbjudanden, nyheter, kampanjer och tävlingar, dvs. handelsinformation i den mening som avses i artikel 2 punkt 2 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
 4. Nyhetsbrevet skickas inte ut oftare än varannan vecka.
 5. Om vi får ytterligare uppgifter från dig, dvs. ditt förnamn och svaret på frågan hur ofta du reser mellan Polen och Sverige kommer du att få information anpassad efter ovan nämnda uppgifter. Du har rätt att när som helst invända mot sådan profilering till följande e-postadress: iod@unityline.pl.
 6. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken “Om du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev, klicka här” som finns i slutet av varje e-postmeddelande med vårt nyhetsbrev.
 7. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Filial i Polen med säte i Szczecin, Pl. Rodła 8, postnummer: 70-419, NIP (skatteregistreringsnummer): 3020001748, REGON (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet): 321457024, registrerat i företagsregistret inom det nationella domstolsregistret, KRS-nummer 0000487684, registerdomstol: tingsrätten för Szczecin-Centrum i Szczecin, 13:e näringslivsavdelningen för det nationella domstolsregistret, tel. 91 3595695, e-post: unity@unityline.pl.
 8. Om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: iod@unityline.pl.
 9. Dina personuppgifter behandlas för att den personuppgiftsansvarige ska kunna bedriva marknadsföring och reklamverksamhet på elektronisk väg genom att skicka handelsinformation via e-post till den e-postadress som du har angett och informera dig om den verksamhet som den personuppgiftsansvarige bedriver enligt artikel 6.1 a i GDPR och för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av nyhetsbrevet enligt art. 6.1 b och c i GDPR.
 10. Att tillhandahålla dina personuppgifter (e-post) är frivilligt men nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra avtalet om tillhandahållande av nyhetsbrevet (tillhandahålla tjänsten på elektronisk väg) och konsekvensen av att du inte tillhandahåller de ovan nämnda personuppgifterna innebär att den personuppgiftsansvarige inte kommer att kunna tillhandahålla denna tjänst.
 11. Dina personuppgifter kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke till tillhandahållandet av vårt nyhetsbrev. Om du slutar prenumerera på nyhetsbrevet tas dina personuppgfter omedelbart bort.
 12. I frågor som rör behandlingen av personuppgifter under fullgörandet av avtalet om tillhandahållandet av vårt nyhetsbrev som inte regleras av dessa villkor ska relevanta bestämmelser i Integritetspolicyn tillämpas, vars innehåll finns tillgängligt på webbplatsen unityline.pl
LADDA NER