VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER PÅ ELEKTRONISK VÄG

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.

FILIAL I POLEN

 1. Dessa villkor för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg [”Villkoren"] är framtagna av Unity Line Limited bolag med begränsad ansvarighet Filial i Polen med säte i Szczecin, Pl. Rodła 8, postnummer: 70-419, NIP (skatteregistreringsnummer): 3020001748, REGON (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet): 321457024, registrerat i företagsregistret inom det nationella domstolsregistret, KRS-nummer 0000487684, registerdomstol: tingsrätten för Szczecin-Centrum i Szczecin, 13:e näringslivsavdelningen för det nationella domstolsregistret, tel. 91 3595695, e-post: unity@unityline.pl [“Unity Line”] enligt och kompletterar Villkoren för tillhandahållande av tjänster på elektronisk art. 8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
 2. I Villkoren har följande begrepp nedan angivna innebörd:
 3. Onlinesystem –vårt bokningssystem som finns tillgängligt på webbplatsen unityline.pl som ägs och administreras av Unity Line. Via Onlinesystemet kan den som köper biljett [”Användaren"] – köpa en biljett som gäller transport av passagerare, deras resgods och motorfordon till sjöss med Unity Line [”Biljett”] eller för Användaren eller en tredje part [”Pasagerare"];
 4. Användare – har den betydelse som anges i a) ovan; Användaren kan samtidigt vara Passagerare; Användaren kan registrera sitt konto i Onlinesystemet, men det är inte en nödvändig förutsättning för att använda systemet;
 5. Biljett - ett dokument som ger Passageraren rätt att befordras med ett fartyg som förvaltas av Unity Line och som Passageraren får vid färjeterminlen i Świnoujście eller i Ystad efter att ha framgångsrikt bokat sin biljett och betalat avgiften i en av tre följande former: i) elektroniskt (om du köper din biljett på elektronisk väg), ii) ett kvitto (om du köper din biljett hos Unity Line resebyrå eller direkt på fartyget), iii) en momsfaktura (om du köper din biljett hos Unity Line resebyrå eller direkt vid färjeterminalen i Świnoujście eller i Ystad 2 timmar före fartygets planerade avgång eller – om du köper din biljett elektroniskt - på din uttryckliga begäran) eller ett avtal i dokumentform eller i elektronisk form och en momsfaktura (om du köper biljett på elektronisk väg) - på användarens uttryckliga begäran); för att kunna köpa en biljett måte du ange din bokningsnummer;
 6. Passagerare - har den betydelse som anges i a) ovan;
 7. Transportvillkor – Allmänna villkor för transport av passagerare med fartyg som förvaltas av Unity Line som finns tillgängliga på webbplatsen unityline.pl, dvs. de villkor under vilka Unity Line tillhandahåller tjänsten för att befordra Passagerare, deras resgods och motorfordon till sjöss.
 8. Specialerbjudande – ej återbetalningbart (återbetalas inte) och ej ändringsbart erbjudande för befordran av passagerare, deras resgods och motorfordon till sjöss som publiceras under en viss tid på Unity Line- webbplatsen: www.unityline.pl.
 9. Unity Line tilhandahåller en elektronisk tjänst för biljettbokning [“Tjänster"]. Transportavtal ingås på de villkor som anges i Transportvillkoren.
 10. Transportvillkoren finns tillgängliga på unityline.pl samt hos Unity Line resebyrå och vid färjeterminalerna i Świnoujście och Ystad på begäran från Användaren eller Passageraren.
 11. Genom att använda våra Tjänster accepterar Användaren:
 12. bestämmelserna i dessa Villkor;
 13. Unity Lines behandling av Användarens personuppgifter som Användaren måste ange för att kunna betala en biljett via Onlinessystemet (för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, matpreferenser) och kan också krävas enligt Villkoren eller enligt lag – om du köper din biljett via Onlinesystemet;
 14. bestämmelserna i Unity Lines integritetspolicy, vars innehåll finns tillgängligt på webbplatsen unityline.pl;
 15. bestämmelserna i Unity Lines betalningspolicy, vars innehåll finns tillgängligt på webbplatsen unityline.pl;
 16. Genom att använda våra Tjänster kan Användaren samtycka till att ta emot kommersiell information via elektroniska kommunikationsmedel och till Unity Lines behandling av Användarens personuppgifter för ändamål som inte är direkt relterade till Tjänster, särskilt för marknadsföring och reklam.
 17. Tekniska krav för att använda Online Systemet:
 18. Skrivbord:

Webbläsare: Opera 67, Edge 80, Firefox 75, Chrome 81, Safari 8.6,

Operativsystem: Windows 10, macOs 10

Hårdvara: operativminne: 2 gb, hårddisk (hdd) 1TB, processor: Intel i5 eller liknande;

 1. Mobile:

Webbläsare: Safari eller Chrome beroende på modellen av hårdvaran

Operativsystem:  Android eller Os beroende på modellen av hårdvaran

Utrustning: Iphone 8 eller Samsung Galaxy 10 eller liknande;

 1. webbplatsoptimering med skärmupplösning på 1024 x 768;
 2. möjlighet att installera cookies.
 3. Unity Line ansvarar inte för eventuella tekniska problem eller tekniska begränsningar som uppstår hos Användaren eller Användarens utrustning.
 4. Användaren får inte tillhandahålla något olagligt innehåll eller på något sätt störa driften av Onlinesystemet eller använda detta system i strid mot dess avsedda användning, Villkoren eller mot lag. Om denna bestämmelse inte följs har Unity Line rätt att vägra tillhandahålla Tjänsterna.
 5. Efter att ha framgångsrikt bokat sin Biljett och betalat avgiftenkan Användaren få sin Biljett vid färjeterminlen i Świnoujście eller Ystad.
 6. Om du som konsument har ingått ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler kan du ångra avtalet inom 14 dagar utan att behöva ange någon orsak till varför du ångrar dig och utan att behöva bära några kostnader förutom de kostnader som anges i art. 33, art. 34 andra stycket och art. 35 i konsumentköplagen av den 30 maj 2014.
 7. För att registrera ett Användarkonto i Onlinesystemet måste Användaren ange följande uppgifter:
 8. för- och efternamn;
 9. adress (gata, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort);
 10. e-postadress;
 11. telefonnummer;
 12. För att göra en betalning via Onlinesystemet utan att registrera ett Användarkonto i systemet måste Användaren ange följande uppgifter:
 13. för- och efternamn;
 14. adress (gata, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort);
 15. e-postadress;
 16. telefonnummer.
 17. Formulär som finns på Online Systemet ska vara ifyllda med följande uppgifter gällande Passagerare:
 18. efternamn och förnamn;
 19. kön;
 20. födelsedatum;
 21. nationatilet;
 22. fordonets registreringsnummer om Passagerare reser med bilfordon.
 23. Formulär som finns på Online Systemet ska vara ifyllda med följande uppgifter gällande Passagerare:
 24. efternamn och förnamn;
 25. kön;
 26. födelsedatum;
 27. nationatilet;
 28. telefonnummer;
 29. e-postadress.
 30. Alla uppgifter och information som gäller Passagerare ska verifieras vid incheckningen på Terminalen i Świnoujście eller Ystad den dag då transporttjänsten påbörjas. Verifiering av Passagerare baseras på Passagerares identitetshandling med foto. Om uppgifter och information som angivits i formulär på Online Systemet inte stämmer med uppgifter och information som finns på identitetshandling, har Unity Line rätt till att vägra att transportera Passagerare. Endast Användare och Passagerare skall bära ansvaret för felaktiga uppgifter.
 31. Biljett kan bokas via Onlinesystemet senast 2 timmar före farygets planerade avgång.
 32. Om man vill ändra uppgifter som gäller transporttjänsten (datum för avresa/returresa, ändring av antalet Passagerare osv) som är bokad och betalad, kan man endast göra det via telefonkontakt med Unity Line senast 24 timmar inför planerad transport. Man kan avstå från en betalad bokning i enlighet med Transportvillkor.
 33. Eventuella reklamationer/klagomål rörande Onlinesystemet ska skickas till följande e-postadress: reklamacje@unityline.pl senast inom 2 månader efter händelsen som de avser. Din anmälan ska innehålla följande uppgifter: för- och efternamn, postadress, e-postadress,

bokningsnummer om du har fått det samt en detaljerad beskrivning och orsak till din
reklamation/klagomål. Reklmationer/klagomål behandlas inom 30 dagar fr.o.m. dagen för mottagandet och besvaras till adressen som anges i anmälan.

 1. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig, olaglig eller inte verkställbar enligt tillämplig lag så ska de andra bestämmelserna förbli gällande.
 2. Dessa Villkor regleras i Republiken Polens lagstiftning och eventuella tvister som uppstår vid tillämpningen av dessa Villkor ska lösas av sakligt och territoriellt behöriga domstolar i Republiken Polen.
 3. Dessa Villkor kan komma att ändras eller uppdateras.
LADDA NER