BETALNINGSPOLICY

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.

FILIAL I POLEN

Inledning

Denna Betalningspolicy [“Betalningspolicy”] är framtagen av Unity Line Limited bolag med begränsad ansvarighet Filial i Polen med säte i Szczecin, Pl. Rodła 8, postnummer: 70-419, NIP (skatteregistreringsnummer): 3020001748, REGON (nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet): 321457024, registrerat i företagsregistret inom det nationella domstolsregistret, 13:e näringslivsavdelningen för det nationella domstolsregistret, KRS-nummer 0000487684, registerdomstol: tingsrätten för Szczecin-Centrum i Szczecin, tel. 91 3595695, e-post: unity@unityline.pl [“Unity Line”] och kompletterar Villkoren för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg [“Villkoren"].

Om inte annat anges i detta dokument ska ord som börjar med stor bokstav ha den betydelse som anges i Villkoren.

Betalningspolicyn definierar vilka regler som gäller för betalning till Unity Line och för eventuell återbetalning av dina pengar.

Betala Biljett

Du kan betala för din Biljett:

  1. hos Unity Line resebyrå i Szczecin som ligger i Szczecin, Pl. Rodła 8 – kontant eller med betalkort;
  2. via banköverföring till vårt bankkonto hos BNP Paribas Bank Polska S.A., kontonummer 34 1750 1077 0000 0000 2287 7647 (inbetalningar i polska zloty) eller kontonummer 10 1750 1077 0000 0000 2293 3272, IBAN: PL10 1750 1077 0000 0000 2293 3272, SWIFT: PPABPLPKXX (inbetalningar i svenska kronor). Skriv ditt bokningsnummer i meddelandefältet;
  3. hos en utvald samarbetspartner till Unity Line;
  4. via Onlinesystemet på unityline.pl.

Betalningsvaluta

På den polska sidan accepteras kontant betalningar i polska zloty. På kontoret i Ystad kan man betala med SEK, EURO och PLN i kontanter.

Hur du betalar via Onlinesystemet

Du kan använda Onlinesystemet för att betala din Biljett via banköverföring via betalningsoperatören eCard.

Betalkort som kan användas i Online Systemet: VISA, MasterCard, EuroCard.

Följande banköverföringar kan göras: mTransfer (mBank), mPay, Płacę z Interligo, MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, Płać z Nordea, Banköverföring från BPH, Pekao24 (Bank Peako S.A.), iPKO (Bank PKO BP), Moneybookers, SEZAM (Bank BPH SA), MilleNet (Millennium Bank), Deutsche Bank PBC S.A., KB24 (Kredyt Bank S.A.), Lukas Bank, InvestBank, Fortis Bank, Bank Ochrony Środowiska, Volkswagen Bank Polska.

Begära en momsfaktura

Om du köper din Biljett hos Unity Line resebyrå, vid färjeterminalen i Świnoujście /Ystad eller hos en av Unity Lines representanter, vänligen informera om att du vill få en momsfaktura och ange dina fakturauppgifter innan du betalar. Om Användaren eller Passageraren inte gör det utfärdas ingen momsfaktura.

När det gäller försäljning registrerad i kassaregistret och bekräftad med ett kassakvitto, ska en faktura enligt gällande bestämmelser utfärdas för skattebetalaren eller mervärdeskattebetalaren endast om kvittot som bekräftar att försäljningen har gjorts innehåller ett skatteregistreringsnummer (NIP) som identifierar köparen av varor eller tjänster för skatte- eller mervärdesskatteändamål. Det innebär att fakturan till ett kvitto får fr.o.m. 1 januari 2020 bara ställas ut om köparens NIP-nummer finns angivet på kvittot.

Vid bokningar som betalas via banköverföring eller via webbplatsen unityline.pl ska begäran om faktura skickas till följande e-postadress: fakturyprom@unityline.pl.

Återbetalning

Återbetalning av en Biljett får endast ske enligt de principer som anges i Transportvillkoren.

För att få återbetalning av en Biljett ska du skicka din ansökan till följande e-postadress: reklamacje@unityline.pl.

Ansökan ska innehålla:

  1. Användarens förnamn och efternamn;
  2. telefonnummer;
  3. e-postadress;
  4. bokningsnummer - om Användaren har fått det.

Återbetalning görs inom 30 dagar från att vi mottagit din ansökan, i samma form som betalningen gjorts i. Om betalningen gjorts via banköverföring återbetalas den betalningen till det bankkontonummer som Användaren anger.

Klagomål avseende betalningar som görs via Onlinesystemet på unityline.pl.

Klagomål avseende Betalningar som görs via Onlinesystemet på unityline.pl kan skickas till Unity Line till följande e-postadress: reklamacje@unityline.pl omedelbart efter den händelse som klagomålet avser. Din anmälan ska innehålla följande uppgifter och information: orsaken till klagomålet, en beskrivning av invändningar, e-postadress, transaktionsidentifierare, betalningsbelopp, namn på innehavaren av bankkontot, betalningsdatum och bankens namn dit betalningen skickades. Efter mottagandet av klagomålet kommer Unity Line omgående att vidarebefordra det till betalningsoperatören eCard för hantering;

Ändringar i policyn

Observera att denna Integritetspolicy kan komma att ändras eller uppdateras.

LADDA NER