• Den 21 december 2019 träder i kraft ändringar i fartygssäkerhetslagen  (lagstiftning från den 4 juli 2019 med ändringar i fartygssäkerhetslagen 1702/2019) och kommer att omfatta andra krav på passagerarnas personuppgifter:

  • 1. Efternamn
  • 2. Förnamn
  • 3. Kön
  • 4. Medborgarskap
  • Födelsedatum (ddmmåå)
  • 6. Uppgifter om behov av särskild vård eller hjälp i nödsituationer - om passageraren uppger av egen vilja
  • 7. Nödkontaktnummer - om passageraren uppger av egen vilja

  Nya kraven i enlighet med direktiv 2017/2109 av den 15 november 2017 som ersätter rådets direktiv 98/41 /EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg mellan hamnar i gemenskapens medlemsstater samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65 / EU om rapportering av formaliteter för fartyg som anländer till eller avgår från medlemsstaternas hamnar.

 • Hur gör jag en bokning?

  En bokning kan göras:

  • via internet, på vår hemsida www.unityline.se eller genom att skicka ett mail till booking@unityline.se
  • på telefonnummer 0411 - 55 69 00
  • hos en av våra återförsäljare

  Bokningen är utan kostnad.

  Vilka uppgifter måste jag ange när jag gör en bokning?
  Du måste välja datum och tid för avgång samt bestämma typ av resa (med bil eller utan), när du gör en bokning. Vid bokning via telefon måste du ange passagerarnas namn, födelseår och telefonnummer samt fordonets. När du bokar på nätet måste du dessutom ange adress och e-postadress.

  Måste jag boka en hytt?

  Det är inte obligatoriskt att boka en hytt. En hytt är möjlig att köpa, i mån av tillgänglighet, 30 minuter efter avresan, i färjans reception. Vi rekommenderar dock att köpa en hytt, som gör att resekomforten blir bättre.

  När kan jag senast göra en bokning?

  Vi rekommenderar att boka så snart ni vet att när ni ska resa. Det går att köpa biljetter i Swinoujscie och Ystad innan färjans avgång. Specialerbjudanden, bokningar via internet och telefon måste göras minst en arbetsdag före avresan.

  Kan jag få ett kvitto/kontaktfaktura för resan?

  Ja. Vid betalning av bokningen på terminalen i Ystad får ni alltid ett kvitto i samband med betalning av biljetten. I Swinoujscie måste försäljaren informeras om att ni önskar ett kvitto/kontantfaktura.Om bokningen betalas via en av våra återförsäljare, så är det denne som utfärdar ett kvitto/kontaktfaktura. För bokningar som betalas via banköverföring eller via internet, måste du skicka en begäran om kontaktfaktura till: fakturyprom@unityline.pl

  Kan jag få en bokningsbekräftelse på mail, trots att bokningen gjordes via telefon?

  Ja, det kan du. Be personen du pratar med att skicka en bekräftelse till din e-post.

  Jag har tappat bort mitt bokningsnummer. Hur kan jag få tillbaka det?

  Begäran om ditt bokningsnummer måste göras skriftligen eller per telefon. Skriv gärna ett mail till booking@unityline.se med en begäran om att skicka ett sådant nummer. Ange datum för resa, färjans namn, passagerarnas namn och registreringsnummer.

  Är det möjligt att få ett utdrag på alla mina resor med färjorna från de gångna åren?

  Vi utfärdar inte bokningsbekräftelser eller dubbletter av biljetter för gamla resor. Som en bekräftelse anses en kontantfaktura eller ett kvitto för köpet. En kontantfaktura kan utfärdas senast den 15:e dagen i månaden, efter den månad då tjänsten utförts.

 • Kan man ändra bokningen?

  Ja. Eventuella ändringar (avresedatum/returdatum, antal passagerare etc.) ska göras senast 24 timmar före avgång, räknat i vardagar. För bokningar gällande resande med bil, så bör namn på resande meddelas på bokningsdagen eller senast 24 timmar (vardag) före avgång. Om det händer att det är fler eller andra än angivna passagerare i bilen, på avredagen, så måste dessa köpa en vanlig biljett för gående.

  Ändring av ett erbjudande eller annullering av ett arrangemang, efter utfärdandet av en voucher behandlas som en återbetalning av hela kupongen och köp av en ny.

  Är det möjligt att avboka en resa och innebär det i sådant fall några kostnader?

  Avbokning av köpt resa och återbetalning (förutom vid specialerbjudanden) kan göras, vid avbokning senast 24 arbetstimmar innan resan. Tänk på att avboka resan där du bokade den, samt att ha kvitto som underlag för återbetalning. Avbokning av obetald resa kan ske när som helst utan risk för några kostnader.

  Kan jag göra ändringar i bokningen utan mitt bokningsnummer?

  I samband med lagen om skydd av personuppgifter kan eventuella ändringar i bokningen göras endast genom att ange bokningsnummer, i andra särskilda fall skriftligen till booking@unityline.se


 • Vad är bränsle, -ETS tillägg?

  Bränsletillägget är en avgift som uppstår i samband med växande och ändrande bränslepriser på marknaden. ETS tillägg  är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser/koldioxidutsläpp.

  Måste jag betala min bokning innan resan?

  Ja, betalning av resan ska ske senast 7 dagar efter bokningstillfället.

  Hur kan jag betala för bokningen?

  Betalning kan göras:

  • avresedagen i båda terminalerna
  • på Unity Lines resekontor i Szczecin
  • hos en av våra återförsäljare
  • betalning i SEK till bankgiro: 5048-4310 eller Swish: 123 634 7124, för betalningar från utlandet i SEK till konto: Handelsbanken  
   SWIFT: HANDSESS, IBAN: SE70 6000 0000 0009 4291 2128
  • man kan även betala sin biljett på vår webbplats, vid bokningstillfället och då får man 5% rabatt

  Kan jag betala med kort för min bokningen på terminalen?

  Ja, du kan betala med kreditkort på båda terminalerna.
  På terminalen i Ystad -  betalning endast i svenska kronor, utan möjlighet att betala i polska zloty.
  På terminalen i Świnoujście – betalning endast i polska zloty.
  Kundens val av valuta på PinPad innebär valutaomräkning i enlighet med kundens banks policy.

  Vilken valuta kan man betala med på den svenska och den polska terminalen?

  På den polska terminalen kan man betala i polska zloty. På den svenska terminalen betalar man i första hand med svenska kronor. Det går även bra att betala i valutorna EURO och PLN.

  Kan jag betala med kort på terminalen i Polen och i Sverige?

  Ja, du kan betala med kort på båda terminalerna.

  Vilka betalningssätt finns ombord? Finns det ett växlingskontor på färjan?

  Under resan kan man betala med kontanter i polska zloty eller, samt med kreditkort. Nej, det finns inget växlingskontor ombord som växlar kontanter mot kontanter.

  Hur genomförs en betalning online?

  Betalning sker via företaget Przelewy24.
  Det går att betala med: VISA, MasterCard, EuroCard.

  Kan jag få en faktura för resan?

  Ja. Vid betalning av bokning på terminalen i Swinoujscie eller Ystad, måste försäljaren informeras om att ni önskar ett kvitto/kontaktfaktura. Om bokningen betalas via en av våra återförsäljare, så är det denne som utfärdar ett kvitto/kontaktfaktura. För bokningar som betalas via banköverföring eller via internet, måste du skicka en begäran om kontaktfaktura till: fakturyprom@unityline.pl

 • När ska jag ta mig till check-in?

  Passagerare och fordon måste vara på plats för incheckning 120 minuter före planerad avgång.

  Vilka handlingar behövs vid check-in?

  Alla passagerare måste ha ett giltigt nationellt ID-kort eller pass. Mer information hos Polska Gränsbevakningen i Warszawa på nummer +48 (0) 22 602 93 25.

  Hur kan barn, som inte har några identitetshandlingar passera gränsen?

  Barn utan identitetshandlingar kan inte passera gränsen – de måste ha ett giltigt nationellt ID-kort eller pass. Mer information hos Polska Gränsbevakningen i Warszawa på nummer +48 (0) 22 602 93 25.

  Vad är det för tullbestämmelser som gäller transport av livsmedel, alkohol och cigaretter?

  I Europeiska unionen finns det olika bestämmelser för transport av varor för personligt och kommersiellt bruk. En vuxen person får tullfritt ta ta in:

  Tobak

  • 800 cigaretter från/till Polen/Sverige
  • 400 cigariller
  • 200 cigarrer
  • 1 kg snustobak eller tobak
  • Alkohol
  • 10 liter alkohol med en procenthalt högre än 22%
  • 20 liter alkohol med en procenthalt mellan15-22%
  • 90 liter vin (men inte mer än 60 liter mousserande vin)
  • 110 liter öl

  Mer information finns på Tullverkets hemsida.

  Hur får barn resa?

  Barn som är under 16 år kan resa endast under tillsyn av vuxen. I andra fall krävs skriftligt samtycke av förälder/vårdnadshavare för att den minderåriga ska kunna resa ensam. Skriftligt medgivande ska innehålla följande uppgifter: barnets personuppgifter och adressinformation, föräldrars/vårdnadshavarespersonuppgifter och adressinformation, som skickar barnet på resan samt föräldrars/vårdnadshavarespersonuppgifter och adressinformation som tar emot barnet vid resans slut. Av säkerhetsskäl måste barn som inte fyllt 16 år ha en egen hytt. Unity Lines anställda ansvarar inte för barn lämnade utan uppsikt av vuxen. En vuxen som reser med ett barn under 13 år måste köpa en hel hytt på grund av säkerhetsskäl. Varje barn måste ha ett giltigt pass eller ett nationellt ID-kort.

  Vad händer om jag är sen till incheckningen?

  Färjan avgår enligt planerad tidtabell. Incheckning avslutas 30 minuter innan avresa för passagerare med bilar och 15 min för passagerare utan bilar. Vi inväntar inte sena kunder och biljetten anses som ogiltig om du inte hinner med färjan.

 • Vilka tider har terminalen öppet?

  Terminalen i Świnoujście är öppen mellan 6.00-24.00.
  Kassorna i Świnoujście och Ystad har öppet enligt följande

  Dagsturer:

  Terminalen i Świnoujście –7.00-12.45
  Terminalen i Ystad –Mon-Fri: 08.00-22.40; Sat- 09:30-13.15 Sun – 11.00-13.15

  Kvällsturer:

  Terminalen i Świnoujście – 16.00-22.45
  Terminalen i Ystad – Mon-Fri: 08.00-22.40; Sat-Sun: 19.00-22.40

  Finns det någon parkering i närheten av terminalen?

  Vid terminalen i Świnoujście finns både bevakad och obevakad parkering, i Ystad finns obevakad parkering.

  Vad måste jag tänka på för att komma till/från Świnoujścies centrum med bil/gående?

  Tunneln under floden Swina som förbinder öarna Uznam och Wolin är officiellt öppen för biltrafik för er som ska till eller kommer från Swinoujscies centrum. För gående som ska till eller kommer från Swinoujscies centrum transporteras över med en lokalfärja till andra sidan floden ( ca 500 m från terminalen ). Överfarten är gratis och beräknas avgå var 30:e minut och tar ca 7 – 10 minuter. Taxi finns vid färjans anläggningsplatser.

  Finns rullstolar tillgängliga på terminalen och färjan? Är de tillgängliga för passagerarna under resan?

  Det finns en rullstol tillgänglig för kunder vid behov. Boka rullstol på telefonnummer 0411-55 69 00

  Var finns cargo kassorna?

  I Swinoujscie finns frakt kassorna i en avskild byggnad vid Finska gatan 17 – ulica Finska 17. Kassorna för passagerare ligger vid Dworcowa gatan 1. I Ystad ligger kassorna för frakt och passagerare i en och samma byggnad.

 • Kan jag åka ombord med en bil som har en gasinstallation?

  Bilar kan ha en inbyggd gasinstallation. Det är inte tillåtet att transportera bränsle i dunkar och andra behållare med bensin eller gas (propan-butan).

  Jag har en överdimensionerad bil, kan jag göra en bokning?

  Om din bil överstiger till 12 meter i längd och 3,5 ton i totalvikt så bör du boka resan på fraktavdelningen på telefonnummer: 0411-55 69 85

  Kan jag resa med en katt eller hund?

  Det är tillåtet att resa med djur. Passagerare som har husdjur (även i burar, korgar) är skyldiga att köpa en särskild hytt, avsedd för passagerare med djur, till sitt och djurets förfogande. Dessutom är kunden ansvarig för att hålla hytten ren. Vid fullbokning av sådana hytter, måste ett annat datum för resa med djur väljas. Antal hytter anpassade för transport av djur är begränsade. I de allmänna utrymmena, måste en passagerare som reser med en hund, hålla hunden i koppel och ha munkorg på den. Passagerare är själva skyldiga att sätta sig in i veterinära bestämmelser i det land de reser till, samt sköta all dokumentation som krävs för att resa med ett husdjur.

  Vad är skillnaden mellan en hytt avsedd för djur från andra hytter?

  Standarden skiljer sig inte förutom att det inte finns heltäckningsmatta på golvet i en hytt anpassad för djur. Hytten ligger vanligtvis nära ett öppet däck och det finns en utdragsplats att ligga på för husdjuret.

 • Var kan jag lämna in en reklamation avseende färjerederiet?

  De myndigheter som ansvarar för att prövning av reklamationer i Polen (Szczecin-hamn) och Sverige.

  Polsk myndighet:

  Urząd Morski w Szczecinie

  Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

  Svensk myndighet:

  The Swedish Consumer Agency/KO / Konsumentverket/ KO

  Tage Erlandergatan 8A, 651 02, Box 48 Karlstad

 • POLICY FÖR SKYDD AV MOTPARTERS PERSONUPPGIFTER UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. FILIAL I POLEN
  med säte i Szczecin
  1. Denna policy för skydd av motparters personuppgifter (nedan kallad "Policy") förklarar hur Unity Line Limited Sp. z o.o. (bolag med begränsat ansvar)Filial i Polen med säte i Szczecin, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig") använder personuppgifter som tillhör:
  a. fysiska personer som är Personuppgiftsansvariges motparter eller som planerar att samarbeta med Personuppgiftsansvarig inom ramen för den löpande affärsverksamheten;
  b. fysiska personer som är anställda av Personuppgiftsansvariges motparter (oberoende av anställningsform) och som utsetts av motparter för att samarbeta med Personuppgiftsansvarig eller för att inleda samarbete.
  - nedan kallade "Personuppgiftsbiträde".
  2. Denna Policy gäller personuppgifter som samlats av Personuppgiftsansvarig (eller på uppdrag av Personuppgiftsansvarig) från både Personuppgiftsbiträdes arbetsgivare och direkt från Personuppgiftsbiträde (nedan kallade "Personuppgifter").
  3. Genom denna Policy uppfylls skyldighet, som beskrivs i artiklar 13 och 14 i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer gällande behandling av personuppgifter och om fritt flödet av dessa uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen), som nedan kallad "GDPR".
  4. Personuppgiftsansvarig blir administratör av personuppgifter enligt definitionen i GDPR efter att ha hämtat Personuppgifter. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter: Unity Line Limited Sp. z o.o. Filial i Polen med säte i Szczecin, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin tel + 48 91 359 56 95 e- post: unity@unityline.pl. Uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter: e-post: iod@unityline.pl.
  5. Personuppgiftsbiträdes uppgifter som kan behandlas av Personuppgiftsansvarig: förnamn, efternamn, arbetsplats, tjänst, kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress, konton på sociala medier), födelseår, nationalitet, kön.
  6. Syftet med behandling av Personuppgiftsbiträdes uppgifter är Personuppgiftsansvariges legitima intressen - möjlighet att inleda och fortsätta samarbete samt vara i kontakt med motparten genom des Personuppgiftsbiträde (artikel 6.1 f GDPR).
  7. Personuppgiftsbiträdes Personuppgifter ska behandlas tills samarbetet mellan Personuppgiftsansvarig och motparten avslutas. Om Personuppgiftsbiträde motsätter sig personuppgiftsbehandling eller om Personuppgiftsansvarig inte längre behöver uppgifter för sina legitima intressen (att vara i kontakt med motparten), kan Personuppgifter raderas vid en tidigare tidpunkt.
  8. Personuppgifter ska inte raderas vid den tidpunkt som nämns i den ovannämnda punkten om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att avsluta räkenskaper, eller vid prövning inom ramen för motpartens och Personuppgiftsbiträdes verksamhet.
  9. Personuppgifter kan delas av Personuppgiftsansvarig med aktörer som arbetar för Personuppgiftsansvarig (t.ex. externa It-företag, kurirföretag, hantering av personalfrågor, redovisningsbyråer, företag som ägnar sig åt stöd för motparter). Personuppgifter kan även överföras till andra aktörer (även aktörer som är oberoende av Personuppgiftsansvarig) om Företrädare har lämnat dem på ett sådant sätt att man kan tydligt fastställa att han/hon ville vara i affärskontakt med tredje parter.
  10. Varje Personuppgiftsbiträde har rätt till:
  - information gällande behandling av Personuppgifter, bl.a. om behandlingens kategorier och om eventuella aktörer som har tillgång till dessa uppgifter.
  - rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter
  - att kräva att radera eller begränsa behandling av Personuppgifter. Lämpliga juridiska krav måste dock uppfyllas,

  - invändning – gäller behandling av de uppgifter som används för Personuppgiftsansvariges legitima intressen (artikel 6.1 f) GDPR),
  - dataportabilitet – genom att få uppgifter från Personuppgiftsansvarig i en form som möjliggör att överföra dessa uppgifter till den tredje parten.
  - framföra klagomål till Datainspektionen, adress: Drottninggatan 29, Box 811, 140 20 Stockholm, om man misstänker att Personuppgifter behandlas olagligt.
  11. Eventuella ansökningar, frågor och krav gällande behandling av Personuppgifter skall skickas till iod@unityline.pl
  12. Varje Personuppgiftsansvariges motpart ska upplysa sina Personuppgiftsbiträden om denna Policy.
  13. Denna Policy träder i kraft den 25 maj 2018.

  POLICY FÖR SKYDD AV MOTPARTERS PERSONUPPGIFTER UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. FILIAL I POLEN

 • ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN TILL SJÖSS
  AV PASSAGERARE OCH DERAS RESGODS

  1. Definitioner
  1.1. I detta dokument har följande begrepp den innebörd som anges nedan:
  1.1.1. Villkor – denna version av Allmänna villkor för befordran till sjöss av passagerare och
  deras resgods.
  1.1.2. Avtal – ett avtal för tillhandahållandet av Tjänsten, vilket ingåtts mellan Transportören
  och Passageraren, direkt eller genom auktoriserade ombud eller genom andra
  vederbörligen bemyndigade företrädare som verkar för och på uppdrag av den
  berörda avtalsparten; Villkoren är en integrerad del av Avtalet.
  1.1.3. Biljett – ett med namn försett dokument som bekräftar fullgörandet av Avtalet för en
  enskild Passagerare.
  1.1.4. Transportören – UNITY LINE LIMITED eller EUROAFRICA SHIPPING LINES
  CYPRUS LIMITED enligt vad som avtalats, eller deras juridiska efterträdare, även om
  de inte är ägare till Fartyget.
  1.1.5. Passagerare – en person som använder Tjänsten enligt Avtalet.
  1.1.6. Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet – en Passagerare med
  funktionshinder eller nedsatt rörlighet enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
  1.1.7. Resgods – varje föremål som inte är Last (inklusive ett fordon), i en Passagerares
  ägo eller förvar, eller som förfogas över eller disponeras av Passageraren.
  1.1.8. Hyttresgods – Resgods vilket befinner sig i den hytt som disponeras av
  Passageraren eller vilket i övrigt är i Passagerarens ägo eller förvar, eller under hens
  beskydd eller kontroll.
  1.1.9. Nödvändig medicinsk utrustning – medicinsk utrustning samt utrustning som
  möjliggör rörelse för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
  1.1.10. Ledarhund – en behörigen tränad, speciellt avsedd och vaccinerad hund som är
  nödvändig för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, och vars träning
  och aktuella vaccinationsstatus bekräftas med relevanta intyg.
  1.1.11. Last – varje föremål som innehas eller disponeras av en Passagerare, såväl som
  föremål placerade i Fartygets lastutrymme och föremål med kommersiellt,
  transportrelaterat, industriellt, eller byggrelaterat ändamål, inklusive sådant som
  transporteras inuti ett fordon eller är placerat på Fordonet samt bussar och liknande
  fordon som används för att tillhandahålla tjänster inom gruppresetransport. Last ska
  även anses omfatta ett fordon, om minst ett av följande gäller på dagen för Befordran:
  i) gods eller andra föremål som transporteras i Fordonet kan inte skiljas från Fordonet
  under tidsrymden för Befordran på ett permanent och säkert sätt, eller ii) Fordonet är
  inte tillåtet för trafik eller har inte alla dokument som krävs för trafik på de vägar som
  berörs av det tillstånd där Befordran påbörjas eller avslutas, eller iii) Fordonet är
  skadat, ofullständigt eller ej funktionsdugligt i så måtto att det inte kan förflyttas med
  hjälp av eget drivsystem, eller iv) Fordonet har ingen förare eller Fordonets förare har
  inte giltig Biljett för samma Befordran som Fordonet.
  1.1.12. Värdeföremål – alla värdefulla artiklar eller dokument, inklusive men inte begränsat
  till: betalningsmedel eller betalningsinstrument, kreditkort, ädla metaller,
  ädelmetalltackor, mynt, numismatik, halvädel- eller ädelstenar, smycken eller andra
  produkter innehållande ädelmetaller eller halvädel- eller ädelstenar, antikviteter,
  målningar, konstverk, värdepapper eller andra föremål av betydande värde för
  Passageraren.
  1.1.13. Fordon – funktionsduglig och tillåten för trafik, med en maximal höjd av 3,6 m,
  maximal längd av 10 m, och maximal totalvikt av 3,5 ton eller en uppsättning av
  sådana motorfordon vars totala längd inte överstiger 12 meter. I höjden av ett fordon
  (en fordonskombination) ingår takreling eller andra anordningar eller strukturer

  monterade på Fordonet (fordonskombinationen), koffertar och andra föremål
  placerade på Fordonet (fordonskombinationen).
  1.1.14. Befordran – en Tjänst som tillhandahålls av Transportören enligt Avtalet.
  1.1.15. Tjänst – att befordra personer och deras resgods till sjöss, vilket tillhandahålls av
  Transportören medelst Fartyg enligt Avtalet.
  1.1.16. Avgift – beroende på sammanhanget, ett pris för Befordran eller för Tjänsten.
  1.1.17. Tidtabell – gällande tidtabell, meddelad av Transportören för påbörjan och
  fullgörande av Tjänster på alla linjer som trafikeras av Transportören medelst
  Fartygen.
  1.1.18. Prislista – gällande lista över Avgifter och andra pålagor som meddelas av
  Transportören och som avser Tjänster som tillhandahålls vid specifika klockslag på
  alla linjer som trafikeras av Transportören medelst Fartygen.
  1.1.19. Beräkningsenheter – särskilda dragningsrätter fastställda av Internationella
  valutafonden.
  1.1.20. Fartyg – varje fartyg som för närvarande eller i framtiden handhas av Transportören
  för att tillhandahålla Tjänster; oavsett rättslig grund för Transportörens förfogande över
  Fartyget.
  1.1.21. Force Majeure – varje yttre händelser bortom Transportörens kontroll, omöjlig att
  förhindra eller vars effekter inte skulle ha kunnat undvikas även om rimliga åtgärder
  vidtagits för att förhindra sådana effekter, såväl som varje: störning av allmän ordning
  som begränsar eller förhindrar Transportörens korrekta fullgörande av Avtalet,
  inklusive: krig, upplopp, blockader, strejker och negativa väderförhållanden vilka enligt
  Transportörens förmenande kan utgöra ett hot mot Passagerarnas eller Fartygens
  säkerhet, eller tekniska fartygshaverier utöver sådana som uppkommer till följd av
  kollision eller grundstötning.
  1.1.22. Förordning (EG) nr 392/2009 – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
  392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med
  olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.
  1.1.23. Förordning (EU) nr 1177/2010 – Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
  nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till
  sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.
  1.1.24. Atenkonventionen – Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och
  deras resgods 1974 (Aten, 13 december 1974), med ändringar.
  1.1.25. Straffavgifter – alla avgifter som påförs en Passagerare av Transportören och som
  nämns i avsnitt 12.14–12.16 i Villkoren.
  1.1.26. GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
  2016 om skydd för fysiska personer med avseende på bearbetning av personuppgifter
  och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

  2. Allmänna bestämmelser
  2.1. Om inte annat uttryckligen anges i Avtalet utgör Villkoren en integrerad del av alla Avtal som
  ingås under Villkorens giltighet.
  2.2. Villkoren anger särskilt:
  2.2.1. de rättigheter och skyldigheter som gäller parterna i Avtalet, vars ingående bevisas av
  Biljetten,
  2.2.2. innehållet i andra rättsliga förhållanden mellan Transportören och Passageraren med
  avseende på Befordran,
  2.2.3. de rättigheter och skyldigheter som gäller personer som använder Tjänsten utan giltig
  Biljett.

  2.3. Rätten att ingå och fullgöra Avtalet och Villkoren återfinns i Republiken Polens lagar samt
  konventioner och andra internationella bestämmelser som är rättsligt bindande för Avtalet,
  Befordran eller Tjänsten, i synnerhet: Förordning (EG) nr 392/2009, Förordning (EU)
  nr 1177/2010 och Atenkonventionen.
  2.4. Sammanfattningar av bestämmelserna i Förordning (EG) nr 392/2009 och Förordning (EU)
  nr 1177/2010 utgör bilagor till Villkoren.
  2.5. Med förbehåll för bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december
  2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
  privaträttens område, samt bestämmelserna i Atenkonventionen eller andra tvingande
  lagbestämmelser, ska, i den mån som talan väcks vid domstol på Republiken Polens territorium, samtliga tvister som rör Avtalets ingående eller fullgörande, Villkoren, Befordran
  eller Tjänsten avgöras i första instans endast av behörig domstol i Szczecin (Polen).
  2.6. Villkoren har upprättats på polska. Alla andra språkversioner av Villkoren är endast
  översättningar av Villkoren, så vid diskrepans mellan de olika språkversionerna av Villkoren
  har den polska språkversionen företräde.
  2.7. Om någon av bestämmelserna i Avtalet eller Villkoren visar sig strida mot gällande lag eller
  vara omöjlig att tillämpa på grund av denna rätt, ska en relevant bestämmelse i gällande lag
  gälla i stället för sådan bestämmelse, med beaktande av tolkningen av hela Avtalet och
  Villkoren samt deras beskaffenhet och typ av reglerade relationer enligt Avtalet och Villkoren
  – på det sätt som ligger närmast den ogiltigförklarade bestämmelsen ska den reglera den
  fråga som den ogiltigförklarade bestämmelsen i Avtalet eller Villkoren avser.
  2.8. Om, vid fullgörandet av Avtalet, något av de begrepp som definierats i avsnitt 1.1 används i
  ett annat numerus eller species (singular eller plural, bestämd eller obestämd form) än i
  Villkoren, ska dessa begrepp anses täcka både singular och plural samt både bestämd och
  obestämd form, oavsett hur begreppet används i Villkoren.
  3. Avtal och Befordran
  3.1. Genom att ingå Avtalet åtar sig Transportören att tillhandahålla Tjänsten enligt vad som
  anges på Biljetten och i dessa Villkor, eller andra bestämmelser som utfärdats av
  Transportören och som gäller Tjänsten.
  3.2. En person som bokar eller köper en biljett är skyldig att informera Transportören om det finns
  Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de personer för vilka bokningen
  görs, och i synnerhet att informera Transportören om alla speciella behov hos Personer med
  funktionshinder eller nedsatt rörlighet med avseende på logi, sittplatser, nödvändiga tjänster,
  behov av att använda eventuell Nödvändig medicinsk utrustning ombord på Fartyget, och om
  dennas typ och storlek, eller avsikten att använda en Ledarhund under Befordran.
  3.3. Informationen i avsnitt 3.2 ska lämnas till Transportören senast 48 timmar innan det
  förväntade stödet ska börja tillhandahållas till Personerna med funktionshinder eller nedsatt
  rörlighet. Underlåtenhet att uppfylla denna tidsfrist kan göra att eventuellt stöd från
  Transportören uteblir, även om Transportören kommer att göra varje rimlig ansträngning för
  att tillhandahålla sådant stöd.
  3.4. Om det finns Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de personer för vilka
  bokningen görs, måste den som gör bokningen lämna sanningsenliga och fullständiga svar på
  alla frågor rörande Personerna med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, när dessa frågor
  ställs av den person som tar emot bokningen, i synnerhet med avseende på typen av
  funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt det stöd som förväntas från Transportören.
  3.5. Transportören har rätt att erbjuda den Befordran som anges i Tidtabellen med ett annat
  Fartyg än vad som anges för Befordran i Tidtabellen eller på Biljetten.
  3.6. Avgifternas belopp fastställs i Prislistan, varvid, för varje Befordran, aktuell version av
  Prislistan tillämpas för datumet för bokningen eller inköpet av Biljetten. Utöver de Avgifter som

  anges i Prislistan har Transportören rätt att införa ytterligare avgifter motsvarande de drifts-
  och serviceavgifter som uppkommer för Transportören.

  3.7. Transportören förbehåller sig rätten att ändra Prislistan eller Tidtabellen utan tidigare
  avisering. Emellertid är Transportören ansvarig för inställd eller fördröjd avgång eller ankomst
  enligt Förordning (EU) 1177/2010.
  3.8. Avtalet ingås när Biljetten utfärdas till Passageraren.
  3.9. Biljetten är det enda beviset på att Avtalet ingåtts. Passagerare som inte har giltig Biljett får
  inte komma ombord på Fartyget eller placera Resgods på Fartyget.
  3.10. Genom att ingå Avtalet eller köpa en Biljett intygar Passageraren att hen känner till: Villkoren,
  villkoren för icke-diskriminerande tillträde till färjor för Personer med funktionshinder eller
  nedsatt rörlighet och deras medföljande personer såsom meddelats av Transportören;
  kvalitetsnormer för stöd till Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet såsom
  meddelats av Transportören, samt andra transportbestämmelser – och att hen till fullo
  accepterar och åtar sig att rätta sig efter dessa.
  3.11. Relevanta bestämmelser i dessa Villkor gäller varje person som använder Tjänsterna utan
  antingen Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort.
  För att Villkoren ska kunna tillämpas och Tjänsten tillhandahållas antas att en person som
  använder Tjänsten utan antingen giltig Biljett utfärdad i enlighet med personens
  personuppgifter eller ombordstigningskort, som ansluter sig till Tjänsten utan antingen giltig

  Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort, men
  senast då Befordran påbörjas, har läst dessa Villkor och andra bestämmelser avseende
  Befordran och accepterar dem.
  3.12. Passageraren får inte utan Transportörens samtycke överföra Biljetten eller andra rättigheter
  och skulder enligt Avtal till tredje part.
  3.13. Transportören kan helt eller delvis lägga ut fullgörandet av Avtalet på tredje part.
  3.14. Passageraren är skyldig att underrätta Transportören omedelbart, med beaktande av
  omständigheterna i det enskilda fallet, om avvikelse rörande att Transportören ej på korrekt
  sätt fullgjort Avtalet.
  3.15. Transportören är inte ansvarig för bristande efterlevnad till följd av uteblivet eller bristfälligt
  fullgörande av Avtalet i följande fall:
  3.15.1. skulden för bristande efterlevnad bärs av Passageraren eller den person för vilken
  Passageraren är ansvarig,
  3.15.2. skulden för bristande efterlevnad bärs av en tredje part, ej förknippad med Befordran,
  och den bristande efterlevnaden hade inte kunnat förutsägas eller undvikas,
  3.15.3. den bristande efterlevnaden orsakades av oundvikliga och extraordinära
  omständigheter, inklusive Force Majeure. .

  3.16. Transportören, om Avtalet inte följs eller fullgörs bristfälligt, alltid ansvarig endast upp till
  Avgifterna och enbart för den faktiska skada (damnum emergens) som orsakats genom
  Transportörens åtgärd eller underlåtenhet i strid med Avtalet, såvida inte Biljetten, Villkoren
  eller gällande lagar föreskriver något annat.
  3.17. Om specialbestämmelser begränsar omfattningen av eller de omständigheter som styr
  ersättningen, eller om ersättning betalas av tredje part som Transportören använder vid
  fullgörandet av Avtalet, gäller samma begränsningar för Transportören.
  3.18. Transportören kan vägra tillhandahålla Tjänsten till en person som inte har giltig Biljett eller
  giltigt ombordstigningskort eller giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (i
  synnerhet identitetskort eller pass) samt till en person vars fullständiga namn inte framgår av
  Biljetten eller ombordstigningskortet som Passagerare.
  3.19. Villkoren gäller på samma sätt förare och eller personer som medföljer den Last som
  befordras enligt ett avtal om sjötransport av last; emellertid ska Transportören mot sådana
  personer alltid använda den maximala begränsning av sitt ansvar som medges i gällande lag
  (oavsett om det uttryckligen har framgått av villkor eller ett avtal) och ska bevilja sådana
  personer endast sådana rättigheter och privilegier som krävs i gällande lag (oavsett om sådan
  rätt eller sådant privilegium har beviljats uttryckligen i villkor eller avtal). Transportörens
  skyldigheter gentemot de personer som anges i föregående mening är begränsade till endast
  de skyldigheter som krävs i gällande lag (oavsett om en sådan skyldighet har förskrivits i
  några villkor eller något avtal).
  4. Biljett
  4.1. En Biljett ska utfärdas till en Passagerare endast efter uppvisande av giltigt
  identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (inklusive men inte begränsat till ett
  identitetskort eller pass) och betalning av en Avgift. En Passagerare ska tilldelas ett
  ombordstigningskort tillsammans med Biljetten, vilket gör Passageraren behörig att komma
  ombord på Fartyget och använda andra Tjänster som specificeras på Biljetten eller
  ombordstigningskortet.
  4.2. Passageraren är skyldig att bevara Biljetten och ombordstigningskortet under hela Befordran,
  tills hen lämnar Fartyget.
  4.3. Passageraren ska omedelbart kontrollera Biljetten och ombordstigningskortet och ska
  underrätta Transportören om eventuella uppmärksammade fel.
  4.4. Passageraren kan frånträda Avtalet senast 24 timmar före dagen för Fartygets avgång enligt
  Tidtabellen genom att återlämna Biljetten, efter Transportörens avdrag för Avgiften för
  frånträdande från Avtalet, uppgående till 50 % av Avgiften. Om Passageraren frånträder
  Avtalet mindre än 24 timmar före dagen för Fartygets avgång enligt Tidtabellen, kommer
  Transportören att dra av Avgiften för frånträdande från Avtalet, uppgående till 100 % av
  Avgiften.
  4.5. Om Passageraren köper en Biljett för en Avgift som understiger det pris som anges i den
  version som gäller på dagen för Passagerarens frånträdande från Avtalet och den berörda
  Tjänsten, har Transportören rätt att ta ut en tilläggsavgift av Passageraren, uppgående till

  skillnaden mellan den Avgift som Passageraren faktiskt betalade för Biljetten och Avgiften
  enligt Prislistan.
  4.6. Om det uppdagas att en person som använder Tjänsten inte har någon giltig Biljett utfärdad i
  enlighet med den personens personuppgifter eller något ombordstigningskort, är en sådan
  person skyldig att betala dubbel Avgift för Tjänsten hen använder, baserad på aktuell version
  av den Prislista som gäller under fullgörandet av Tjänsten, samt att ersätta alla andra
  kostnader för Transportören till följd av en sådan händelse eller behovet av att utarbeta
  relevanta dokument, inklusive kostnader som uppkommer till följd av en sådan persons
  användning av Tjänsten, eller kostnader som uppkommer till följd av behovet att avvisa denna
  person från Fartyget.
  4.7. Biljetten, tillsammans med andra dokument som anges i Villkoren eller som krävs enligt lag,
  ger Passageraren rätt att använda Tjänsten, dock endast på den rutt och med det Fartyg som
  anges på Biljetten, såvida inte annat uttryckligen framgår av Avtalet.
  4.8. Biljettens giltighet upphör efter att den giltighetsperiod som anges på Biljetten löpt ut, eller, om
  Biljetten inte används, på det avgångsdatum för Fartyget som anges i Tidtabellen.
  4.9. Biljetten är i form av ett tryckt eller utskrivet dokument. Varje handskrivet, överskrivet eller på
  annat sätt förändrat eller kompletterat innehåll på Biljetten, eller raderingar, saknar giltighet,
  såvida det inte gjorts av Transportören eller behöriga ombud för Transportören.
  5. Hytter
  5.1. Antalet personer som vistas i en hytt på Fartyget måste motsvara antalet personer som anges
  av Transportören för hytten. Endast de personer för vilka hytten har bokats får vistas i hytten.
  5.2. Vad gäller hytter för flera personer ska Passagerarna i första hand tilldelas könsseparerade
  hytter. Platser i hytter tilldelas slumpmässigt. En Passagerare har inte rätt att välja plats i en
  hytt.
  5.3. Passagerare som reser med barn under 13 års ålder och som bokar en hytt är skyldiga att
  boka hela hytten för sig själva.
  5.4. Passagerare under 16 år som reser ensamma (utan vårdnadshavare) ska boka en hytt enbart
  för sig själva av säkerhetsskäl.
  5.5. Passagerarna ska lämna hytterna 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till
  destinationshamnen. Under den tid som anges i föregående mening har Fartygets besättning
  rätt att gå in i hytten för att rengöra eller utföra service och underhåll på anordningarna i
  hytten. Passagerarna ska innan de lämnar hytten noggrant kontrollera om det finns
  kvarlämnade föremål i hytten. Transportören ansvarar inte för några föremål som lämnats av
  Passagerare i hytter eller på Fartyget.
  5.6. Passagerarna är skyldiga att återlämna hyttnycklarna till receptionen på Fartyget senast
  30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen.
  5.7. Om ett datum för Befordran ändras, förlorar Passageraren rätten till en hyttplats, även om
  Passageraren har bokat en hytt eller en plats i en hytt för Befordran. Passageraren har inte
  rätt till ersättning för Avgiften för hytten eller en plats i hytten. Transportören kan dock efter
  eget gottfinnande tilldela en hytt till Passageraren på det ändrade datumet för Befordran om
  hytterna inte har reserverats, inlösts eller på annat sätt tagits i anspråk. Transportören kan
  även lämna ersättning för hytten efter eget gottfinnande.
  5.8. Om det visar sig att inte alla hytter används 30 minuter efter Fartygets avgång från hamn, kan
  Passageraren boka en hytt eller en plats i hytt direkt på Fartyget enligt gällande Prislista. Om
  Passageraren bokat en hytt eller en plats i hytt direkt på Fartyget, kan Passageraren direkt på
  Fartyget, om omständigheterna motiverar en sådan begäran, ansöka om ersättning för
  bokningen av en hytt eller en plats i hytt, dock endast efter inlämnande av skriftlig reklamation
  och köpbevis i original avseende hyttbokning direkt på Fartyget eller en plats i hytt direkt på
  Fartyget.
  6. Biljettincheckning och ombordstigning
  6.1. Ombordstigning på ett Fartyg kräver en giltig Biljett med ett giltigt ombordstigningskort samt
  uppvisande av ett giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (inklusive men inte
  begränsat till ett identitetskort eller pass).
  6.2. Incheckning för Passagerare och Fordon börjar 120 minuter före Fartygets planerade avgång,
  och upphör:

  6.2.1. för Passagerare som reser utan fordon – 15 minuter före Fartygets planerade avgång,
  och
  6.2.2. för Passagerare som reser med fordon – 30 minuter före Fartygets planerade avgång.
  6.3. Passagerare som reser med fordon ska vara redo att köra ombord. Den beredskap för
  ombordkörning som nämns i föregående mening innebär att kontinuerligt befinna sig på
  färjeterminalens område efter incheckning och passage av grindarna minst 30 minuter före
  Fartygets avgång enligt Tidtabellen.
  6.4. Transportören garanterar inte Befordran av Passagerare eller deras Fordon för: Passagerare
  som anländer till incheckningen senare än vad som anges i avsnitt 6.2, eller Passagerare som
  inte är redo för ombordkörning såsom nämnts i avsnitt 6.3. I de fall som anges i föregående
  mening ska Transportören kvarhålla hela Avgiften, och det resulterande utförandet av Avtalet
  som vederbörligen tillhandahållits av Transportören.
  6.5. Ordningsföljden för ombordkörning av Fordon och deras placering i Fartyget bestäms enbart
  av Transportören.
  6.6. Passagerare som är under 12 år gamla får endast resa under vuxen persons överinseende.
  Om en minderårig som är över 12 år gammal ska resa ensam måste till Transportören eller
  Transportörens ombud överlämnas ett skriftligt samtycke från den minderårigas lagstadgade
  företrädare (det vill säga förälder eller vårdnadshavare), innehållande namn och efternamn på
  alla lagstadgade företrädare för den minderåriga samt åtminstone: dessa personers
  bostadsadress och telefonnummer. Transportören tillhandahåller inte vårdnad under
  Befordran, och har inte heller ansvar för minderåriga Passagerare som lämnas utan vuxnas
  tillsyn.
  6.7. De bestämmelser som anges i avsnitt 6.6 ovan gäller enbart resor på Fartygen M/S Skania
  och M/S Polonia. Minderåriga utan medföljande vuxna Passagerare får inte resa på Fartygen
  utöver i de fall som anges ovan.
  7. Resgods
  7.1. Transportören har rätt att vägra transportera Resgods eller Last eller andra föremål som
  strider mot bestämmelserna i dessa Villkor.
  7.2. Enligt Avtalet får Passageraren transportera Resgods med en total vikt som inte överskrider
  60 kg, och mått som inte överskrider 2 x 70 cm x 50 cm x 40 cm.
  7.3. Resgodset får inte innehålla farliga föremål eller föremål vilkas innehav är förbjudet enligt
  allmänt gällande bestämmelser i Fartygets angöringshamnar, eller som utgör fara för
  Fartygets sanitära säkerhet, eller för andra Passagerares liv och hälsa, eller föremål som
  skulle kunna orsaka skada på andra Passagerares eller Transportörens egendom, eller
  utgöra risk för sjöfartssäkerheten.
  7.4. Föremål vilkas vikt eller mått överskrider ovanstående begränsningar ska transporteras som
  Last, såvida de inte kan betraktas som fordon enligt Villkoren.
  7.5. Trots ovanstående begränsningar har Passageraren rätt att transportera Resgods med vikt
  eller mått som medger för Passageraren att hantera Resgodset under Befordran, i synnerhet
  vad avser att bära Resgodset ombord på och i land från Fartyget, såvida inte Villkoren eller
  lagbestämmelser föreskriver annat. Ovanstående begränsningar gäller inte Nödvändig
  medicinsk utrustning; den godtas för transport som Resgods, såvida inte Villkoren föreskriver
  annat.
  7.6. Vid incheckning ska Passageraren informera Transportören om eventuella föremål som
  överskrider de vikt- eller storleksbegränsningar som anges i avsnitt 7.2.
  7.7. Transportören har rätt att vägra att som Resgods transportera föremål som inte uppfyller de
  krav som anges i avsnitt 7.2, och har rätt att som Last betrakta föremål som checkats in som
  Resgods och som inte uppfyller de krav som anges för Resgods enligt dessa Villkor.
  7.8. För en Avgift som fastställs i Prislistan får Passageraren transportera ett personligt fordon för
  Passageraren som Resgods. Med förbehåll för andra bestämmelser i dessa Villkor får
  mekaniska fordon som inte är funktionsdugliga eller inte har ett giltigt intyg från teknisk
  provning, som saknar ansvarsförsäkring avseende tredje part enligt gemenskapsföreskrifter
  eller enligt intyg i ett så kallat grönt kort, eller som saknar märkning som anger
  registreringsland, eller fordon vilkas förare inte har giltig registreringshandling, enbart
  transporteras som Last. Mekaniska fordon registrerade som tunga fordon eller fordon vilkas
  längd (eller längden av den fordonskombination där Fordonet ingår) överstiger 12 meter eller
  vilkas totalvikt (eller vikten av den fordonskombination där Fordonet ingår) överstiger 3,5 ton
  får endast transporteras som Last.

  7.9. Om Fartygets besättning, Transportörens personal, Transportörens tjänster eller ombud
  beslutar att ett fordon ska betraktas som Last, är ett sådant beslut slutgiltigt, och
  Passageraren är skyldig att betala den ytterligare Avgift som anges i Prislistan samt köpa de
  dokument som berättigar till transport av Lasten.
  7.10. Under Befordran får Passagerarna inte stanna i Fordon eller på Fartygets bildäck.
  Passagerarna ska låsa och fixera Fordonen på Fartygets bildäck. Fordon på Fartygets bildäck
  ska lämnas med handbromsen aktiverad, med en växel ilagd, och med hjulen ställda rakt
  fram.
  7.11. Rökning på Fartygets bildäck är förbjuden.
  7.12. Det är förbjudet att på Fartyg transportera följande material eller artiklar: farligt gods, i
  synnerhet bensin och andra bränslen eller brandfarliga eller farliga ämnen i kapslar eller
  andra behållare, såväl som tekniska gaser eller brandfarliga gaser i cylindrar eller andra
  behållare där gaser förvaras under tryck
  7.13. Under ombordkörning och ilandkörning av Fordon ska Passagerare följa signalerna och
  markeringarna på Fartygets bildäck, följa besättningens instruktioner och, vid tveksamhet,
  begära assistans av besättningen.
  7.14. Transportören påtar sig inget ansvar för eventuell skada som Passagerare lider under
  ombordkörning och ilandkörning av Fordon, orsakad av andra Passagerare eller andra
  Passagerares Fordon.
  7.15. Under Befordran på Fartygen M/S Skania, M/S Polonia, M/S Wolin och M/S Gryf får
  Passagerare som Resgods transportera husdjur mot den Avgift som anges i Prislistan.
  Befordran av husdjur på andra Fartyg än de ovannämnda är förbjuden. Om husdjur ska
  befordras måste Passageraren boka en hytt speciellt avsedd för Befordran av husdjur.
  7.16. Om det inte finns några lediga hytter för resan, är Passagerarens Befordran av husdjur inte
  möjlig. Om Passagerare medför husdjur ombord på Fartyget utan att informera Transportören,
  har Transportören rätt att vägra befordra husdjuret och Passageraren men samtidigt befordra
  Resgodset (inklusive Fordonet), vilket inte kan lastas av omedelbart och vilket kommer att
  lastas av och kvarhållas i Fartygets destinationshamn på Passagerarens bekostnad och risk.
  På Fartygen får husdjur enbart vistas i hytter speciellt avsedda för Befordran av husdjur, och
  utanför dem endast på utpekade platser på Fartygens yttre däck.
  7.17. Passageraren ska garantera säkerheten för andra Passagerare, personer i
  incheckningsdisken och Fartygets besättning mot eventuella risker som kan vara förknippade
  med Befordran av husdjur, och måste i synnerhet hela tiden hålla husdjuret kopplat och
  försett med munkorg eller placerat i en bur.
  7.18. Passageraren ska hålla Fartyget och hytten rena och ska rengöra Fartyget och hytten efter
  husdjur som transporteras av Passageraren, samt se till att Fartyget och hytten behålls i
  vårdat sanitärt skick.
  7.19. Passageraren ska känna till veterinärbestämmelserna i ankomstlandet och i alla länder vilkas
  bestämmelser Fartyget är bundet av under Befordran, och ska på egen bekostnad och risk
  tillhandahålla alla relevanta dokument, vilka är nödvändiga eller krävs av de behöriga
  myndigheterna för att föra djuret till ankomstlandet. Om ovanstående bestämmelser inte följs
  har Transportören rätt att debitera en rengöringsavgift, samt att debitera Passageraren för
  kostnader som kommer att belasta Transportören i samband med överträdelse av
  ovanstående bestämmelser.
  7.20. En Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har rätt att medföra en Ledarhund vars
  assistans personen kan använda under Befordran, utan att betala de ytterligare avgifter som
  nämns i avsnitt 7.9. Den rätt som nämns i detta avsnitt medges endast om alla följande villkor
  är uppfyllda: att Ledarhunden är korrekt märkt; att Ledarhunden har lämplig sele för att
  möjliggöra dess samverkan med Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet; att
  Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har ett skriftligt intyg om hundens status
  som Ledarhund; och att intyget om att erforderlig veterinärvaccination av Ledarhunden utförts
  är giltigt på dagen för Befordran. En Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet är
  skyldig att närhelst så krävs av Transportören eller medlemmar av Fartygets besättning
  uppvisa dokument som bekräftar att alla villkor som anges i Villkoren är uppfyllda.
  7.21. Utan att ha inhämtat Transportörens samtycke är det förbjudet att på Fartyget eller till platsen
  för incheckning medföra något vapen eller dess komponenter, ammunition eller dess
  komponenter, sprängämnen eller andra farliga föremål. Transportörens samtycke ska
  inhämtas senast vid Passagerarens incheckning av Biljetten. Transportören får kvarhålla
  föremål som medförs i strid med detta förbud samt förvara dem i säkerhetsskåp medan
  Befordran pågår. Vid behov ska Transportören underrätta behöriga

  brottsbekämpningsmyndigheter. Den Passagerare som bär eller transporterar vapen,
  ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål med Transportörens samtycke ska
  känna till de bestämmelser rörande vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga
  föremål som gäller i ankomstlandet och ska ha ett giltigt tillstånd att inneha sådana föremål
  och att föra in dem i ankomstlandet.
  7.22. Inga Värdeföremål får transporteras som Resgods, såvida de inte förvaras i Fartygets
  säkerhetsskåp, stående till Transportörens förfogande. Transportören har inget ansvar för
  Värdeföremålen, såvida de inte redovisas och förvaras på det sätt som anges i föregående
  mening.
  7.23. Passageraren ska vid incheckning informera Transportören om alla föremål som nämns i
  avsnitt 7.21 eller 7.22.
  7.24. Transportören förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl undanta följande typer av Nödvändig
  medicinsk utrustning från Befordran: utrustning med mått som överskrider de
  standardmässiga, cylindrar med trycksatt syre eller annan gas och andra föremål som anses
  vara farlig Last eller farliga föremål enligt gällande bestämmelser, inklusive konventioner eller
  internationella överenskommelser.
  7.25. Lasten ska inte transporteras enligt Avtalet. Befordran av Last tillhandahålls endast efter
  betalning av frakt och enligt ett separat avtal avseende befordran till sjöss av gods, samt är
  föremål för Transportörens allmänna villkor för befordran av Last till sjöss.
  7.26. Passagerarna måste omsorgsfullt kontrollera att de inte har lämnat några föremål på Fartyget
  eller vid incheckningen och är skyldiga att avlägsna alla föremål från Fartyget, förutsatt att
  dessa föremål inte tidigare har omhändertagits av Transportören eller Fartygets besättning.
  7.27. Transportören har inget ansvar för om föremål som lämnats av Passageraren på Fartyget
  eller vid incheckningen skadas, förloras eller förstörs, inklusive Resgods eller Last.
  7.28. Transportören ska förvara föremål som hittats på Fartyget mot en avgift under en period av 30
  dagar från Befordrans slutförande, varefter Transportören har rätt att efter eget gottfinnande:
  förstöra föremål som hittats på Fartyget eller överföra dem till destinationer som väljs av
  Transportören, utan att betala någon ersättning.
  8. Transportörens ansvar och ansvarsbegränsningar
  8.1. Transportören ansvarar för Passagerares dödsfall eller skada, eller för förlust av eller skada
  på Resgodset, men endast enligt Förordning (EG) nr 392/2009 eller, om Förordning (EG)
  392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen. Transportören har inget ytterligare ansvar
  av skäl som nämns i föregående mening, såvida inte annat föreskrivs av allmänt gällande
  lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
  8.2. Transportörens ansvar av de skäl som nämns i avsnitt 8.1 är föremål för de begränsningar
  som anges i Förordning (EG) nr 392/2009, konventioner och andra internationella
  bestämmelser, samt den lag som reglerar Avtalet och Villkoren.
  8.3. Inga förskottsbetalningar som görs av Transportören enligt de bestämmelser som nämns i
  avsnitt 8.2 ska överskrida beloppet 21 000,00 EUR.
  8.4. Det ansvar åliggande Transportören som nämns i avsnitt 8.1 är föremål för avdrag uppgående
  till 330 Beräkningsenheter vid skada på Fordon och 149 Beräkningsenheter vid skada på eller
  förlust av Resgods.
  8.5. Transportörens ansvar på grund av förlust av eller skada på Värdeföremål förvarade hos
  Transportören är högst 3 375 Beräkningsenheter.
  8.6. Om en Force Majeure-händelse inträffar har Transportören inget ansvar för uteblivet eller
  bristfälligt fullgörande av Avtalet. Emellertid förblir Transportören ansvarig för inställd eller
  försenad avgång, eller försenad ankomst enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
  8.7. Utöver de fall som nämns i Villkoren har Transportören inget ansvar för förlust av eller skada
  på Passagerares föremål eller för Passagerares dödsfall eller skada, såvida inte sådant
  ansvar kan uteslutas på grund av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören
  eller Befordran.
  8.8. Transportören har inget ansvar för skada till följd av händelser eller tillhandahållande av
  tjänster på land före ombordstigning på Fartyget eller efter ilandstigning från Fartyget, såvida
  inte sådant ansvar krävs av allmänt gällande bestämmelser som rör Transportören eller
  Befordran.
  8.9. Transportören har inget ansvar för sådan skada på Resgods eller Hyttresgods som orsakas
  innan det tas ombord på Fartyget eller efter att det lämnat Fartyget, såvida inte sådant ansvar
  krävs av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.

  8.10. Transportören har inget ansvar för skada som Passagerare lider till följd av händelser som
  inträffar i närheten av Fartyget eller på det område som används av Transportören, ej heller
  för skada orsakad av hanteringen.
  8.11. Att Transportören följer lagar, bestämmelser eller order från offentliga myndigheter eller
  personer med behörighet enligt Fartygets försäkring mot krigsrisk ska inte anses som brott
  mot Avtalet. Passagerarens ilandstigning eller ilandkörning efter transportörens eller
  Fartygsbesättningens gottfinnande enligt sådana lagar, bestämmelser eller order ska
  betraktas som fullgörande av Avtalet, och Passagerare har inte rätt att ställa några ytterligare
  krav i detta avseende.
  8.12. Transportören förbehåller sig rätten att avvika från rutten för att rädda människors liv, för att
  tillhandahålla hjälp till andra fartyg eller last i fara, eller av andra skäl som är motiverade enligt
  Transportörens eller Fartygsbesättningens gottfinnande. En sådan avvikelse från rutten utgör
  inte brott mot Avtalet, och Passagerare har inte rätt att ställa några ytterligare krav i detta
  avseende. I synnerhet kan Fartyget, om ett sådant behov fastställs av Transportören eller
  Fartygets befälhavare, anlöpa alla hamnar med eller utan lots, bogsering, rädda egendom
  eller liv till sjöss, avvika från den fastställda rutten eller återvända, utsträcka eller förkorta
  uppehåll och följa order från myndigheter på uppehållsplats rörande fartygs och Passagerares
  trafik.
  8.13. Transportören förbehåller sig rätten att tillhandahålla ersättningsfartyg, byta plats eller datum
  för Fartygets avgång eller ankomst till en destination eller till och med ställa in resan. Med
  förbehåll för lagbestämmelser som föreskriver motsatsen har Passagerare inte rätt till
  skadestånd i sådana fall, i synnerhet ersättning för logikostnader på hotell eller andra
  kostnader till följd av sådana omständigheter, inte heller rätt att kräva skadestånd för skada till
  följd av resans försening.
  8.14. Transportören betalar inte skadestånd som underskrider beloppet 6,00 EUR.
  8.15. Eventuella skadeståndskrav på grund av dödsfall, personskador eller hälsoproblem eller på
  grund av skada på eller förlust av Resgods är föremål för begränsning och får riktas enbart
  enligt bestämmelserna i Förordning (EG) 392/2009 eller, om Förordning (EG) 392/2009 inte är
  tillämplig, enligt Atenkonventionen.
  9. Reklamation vid skada
  9.1. I händelse av personskada eller hälsoproblem ska Passageraren underrätta Transportören
  om orsaken så fort som möjligt (innan Fartyget lämnas). Trots bestämmelserna i föregående
  mening ska Passageraren i varje fall även skriftligen inlämna en reklamation mot
  Transportören senast 15 dagar efter att Passageraren har lämnat Fartyget. Det är
  underförstått att Passagerare som inte fullgör dessa åtaganden har lämnat Fartyget vid god
  hälsa.
  9.2. Såvida inte Resgodsets skick efter överlämnande har varit föremål för gemensam inspektion
  och översyn, utförd av Passageraren och Transportören eller en behörig medlem av Fartygets
  besättning, ska Passageraren, om synlig skada på Resgodset uppträder, underrätta
  Transportören eller dennes ombud skriftligen:
  9.2.1. avseende Hyttresgods – omedelbart och innan Passageraren lämnar Fartyget,
  9.2.2. avseende annat Resgods – omedelbart och vid tidpunkten för överlämnande till
  Passageraren.

  9.3. Såvida inte Resgodsets skick efter överlämnande har varit föremål för gemensam inspektion
  och översyn, utförd av Passageraren och Transportören eller en behörig medlem av Fartygets
  besättning, ska Passageraren, om skada på Resgods uppträder som inte är synlig eller om
  Resgods är förlorat, skriftligen underrätta Transportören eller dennes ombud om detta inom
  15 dagar efter att Passageraren har lämnat Fartyget eller mottagit Resgodset, eller från det
  datum när ett sådant överlämnande av Resgods från Transportören borde ha skett.
  9.4. Om Passageraren inte underrättar Transportören om skada på Resgods på det sätt som
  föreskrivs i dessa Villkor, är det underförstått att Passageraren har mottagit allt sitt Resgods i
  oskadat skick, om inte annat bevisas av Passageraren.
  9.5. Varken Resgods eller Hyttresgods får ingå i det gemensamma haveriet och Passageraren har
  inte rätt att framställa några krav på Transportören i detta avseende.
  10. Passagerarens ansvar

  10.1. Passageraren ansvarar för varje skada som orsakats av egna åtgärder eller försummelser,
  såväl avsiktliga som på grund av uraktlåtenhet, och ska ersätta sådan skada genom att betala
  motsvarande skadestånd till den skadelidande parten eller Transportören.
  10.2. Passageraren ska göra Transportören, dennes personal och ombud skadeslösa avseende
  ansvar på grund av dödsfall, skada eller hälsoproblem, även om dessa bara delvis beror på
  åtgärder eller försummelser från Passagerarens sida, såväl avsiktliga som på grund av
  uraktlåtenhet.
  10.3. Passageraren ska hållas ansvarig för all skada orsakad av att Passageraren inte följt Avtalet
  eller dessa Villkor och bestämmelser samt gällande föreskrifter som finns anslagna på
  Fartyget, eller order från Fartygets besättning, och Passageraren är skyldig att gottgöra denna
  skada genom att betala motsvarande skadestånd till den skadelidande parten eller
  Transportören.
  10.4. Passageraren är skyldig att erlägga avgifter för ytterligare tjänster som inte täcks av Avtalet
  och som tillhandahålls av Transportören eller på Fartyget, liksom alla avgifter som åläggs
  Passageraren av gräns- eller hamnmyndigheter eller andra lokala myndigheter. Om några
  sådana avgifter som anges i föregående mening täcks av Transportören, ska Passageraren
  ersätta Transportören med motsvarande belopp med lagstadgad ränta beräknad från datum
  för Transportörens betalning, upp till det maximibelopp som tillåts i enlighet med lagen i
  Republiken Polen.
  11. Himalaya-klausul
  11.1. Alla undantag, uteslutningar och begränsningar av Transportörens ansvar som framgår av
  Avtalet eller dessa Villkor, eller sådana som följer av de lagbestämmelser som rör Befordran,
  gäller Transportörens anställda och ombud liksom alla personer som för Transportörens
  räkning fullgör Avtalet samt personer som utför Transportörens instruktioner.
  11.2. Personal, ombud, personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet samt personer som
  utför Transportörens instruktioner har rätt att av Passageraren kräva ersättning för eventuell
  skada på samma sätt som Transportören kan kräva skadestånd från Passageraren enligt
  Avtalet eller dessa Villkor.
  12. Order och säkerhetsföreskrifter; straffavgifter
  12.1. Under Befordran ska Passageraren noggrant följa Avtalet och dessa Villkor, gällande
  föreskrifter som anslagits på Fartyget samt order utfärdade av Fartygets befälhavare och
  Fartygets besättningsmedlemmar.
  12.2. Det är inte tillåtet för Passagerare att inta fartygets ytor för vila på platser som inte är avsedda
  för detta ändamål i enlighet med instruktioner från behörig besättningsmedlem eller anslagen
  som skyltas på Fartyget, liksom att medföra föremål som madrasser, madrasser, lakan, filtar,
  kuddar, sovsäckar och liknande.
  12.3. Om Passageraren bryter mot Avtalet eller dessa Villkor eller gällande föreskrifter som
  anslagits på Fartyget eller order utfärdade av Fartygets befälhavare eller instruktioner från
  annan behörig besättningsmedlem på Fartyget, såväl som om Passageraren upptar fartygets
  yta för vila på en plats som inte är avsedd för detta ändamål eller om Passagerarens
  beteende utgör ens en potentiell säkerhetsrisk för Fartyget eller andra Passagerare eller stör
  andra Passagerare, har Transportören rätt att efter eget gottfinnande vägra utföra Befordran,
  vägra låta Passageraren komma ombord på Fartyget, avhysa Passageraren från Fartyget
  med eller utan Resgods i valfri hamn, eller överföra Passageraren till ett annat fartyg avsett
  för en annan hamn; och dessutom – om Passageraren orsakar fara för andra Passagerare
  eller Fartygets besättningsmedlemmar eller Fartyget eller sjöfartssäkerheten – att hålla
  Passageraren i förvar i ett separat utrymme under övervakning, om sådant finns.
  12.4. Vid tillämpning av bestämmelserna i avsnitt 12.3 behåller Transportören hela Avgiften, och
  dessutom ska Passageraren stå för – men inte begränsas till – all skada och alla kostnader
  som kan belasta Transportören eller Fartygets besättning på grund av överföring av
  Passageraren till ett annat fartyg eller på grund av avhysning av Passageraren i någon hamn.
  12.5. Passageraren kan beordras att genomgå kroppsvisitation utförd av lokala myndigheter,
  hamnmyndigheter eller Transportören eller en behörig besättningsmedlem på Passagerarens
  Fartyg, att tillåta visitation av alla Passagerarens föremål och Resgods, inklusive Fordonet,
  samt att besvara varje fråga som ställs. Om Passageraren vägrar underkasta sig eller sina
  tillhörigheter de åtgärder som anges i föregående mening eller att tillhandahålla uttömmande och sanningsenliga svar på frågor, kan Transportören vägra att utföra Befordran och behålla
  hela Avgiften.
  12.6. Transportören kan vägra Befordran av Passageraren om, enligt Transportören eller en
  behörig medlem av Fartygets besättning, Passagerarens mentala eller fysiska tillstånd eller
  hälsa ger anledning till oro avseende möjligheten till säker Befordran. I händelse av sådana
  tvivel rörande de omständigheter som anges i föregående mening kan Transportören eller en
  behörig besättningsmedlem, under hot om att annars vägra Befordran, kräva att
  Passageraren avger ett skriftligt yttrande om att genomföra resan på Passagerarens egen
  risk, eller begära ett läkarintyg avseende lämplighet för resa till sjöss inom ramen för
  Befordran. Vid vägran att utföra Befordran i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt ska
  Transportören återbetala Avgiften till Passageraren.
  12.7. Transportören kan vägra att acceptera en bokning, att utfärda eller på annat sätt göra Biljetten
  tillgänglig, eller att ta ombord en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, liksom
  kräva att en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bistås av en annan person
  som är i stånd att hjälpa Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet:
  12.7.1. på grund av gällande säkerhetskrav som anges i internationell, europeisk eller
  nationell lagstiftning eller på grund av säkerhetskrav som ställs av behöriga
  myndigheter,
  12.7.2. i fall när Fartygets struktur eller infrastrukturen i den hamn från eller till vilken
  Befordran ska ske eller utrustning ska överföras, inklusive hamnterminaler, förhindrar
  ombordstigning för Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet på ett Fartyg
  eller ilandstigning för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, eller om
  Tjänsten för Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inte kan
  tillhandahållas på ett säkert sätt eller är inte möjlig av driftsskäl.

  12.8. En person som bistår en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet såsom nämns i
  avsnitt 12.6 ska befordras kostnadsfritt på Fartyg; emellertid kan personen debiteras avgifter
  för eventuella ytterligare tjänster som ingår i Befordran.
  12.9. Om en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som har en bokning och som har
  uppfyllt de skyldigheter som nämns i avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 eller om sådana skyldigheter har
  uppfyllts för en sådan persons räkning, förvägras tillträde till Fartyget, ska Personen med
  funktionshinder eller nedsatt rörlighet och den medföljande som nämns i avsnitt 12.6 erbjudas
  ett val mellan återbetalning av Avgiften och byte av rutt, enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
  Rätten att välja enligt föregående mening kan begränsas och beror på uppfyllandet av alla
  säkerhetskrav.
  12.10. Klagomål och reklamationer rörande händelser som inträffar ombord på Fartyget eller under
  fullgörandet av Avtalet inlämnas så fort som möjligt av Passageraren till Fartygets reception i
  den form som är avsedd för ändamålet, i varje fall inte senare än i slutet av den andra
  månaden från dagen för Befordran eller när den skulle ha utförts. Med avseende på frågor
  som täcks av Förordning (EU) nr 1177/2010 ska Transportören underrätta Passageraren inom
  en månad efter mottagandet av ett relevant klagomål att klagomålet har godkänts, avvisats
  eller fortfarande håller på att handläggas. Tidsfristen för avgivande av slutgiltigt svar från
  Transportören är två månader.
  12.11. Passageraren är skyldig att känna till villkoren för gränsövergång samt de krav, inklusive dem
  som rör dokument, som är förknippade med gränsövergång mellan länder i vilka Fartyget
  inträder under Befordran, samt är skyldig att uppfylla dessa villkor och krav på egen
  bekostnad och risk. Om de villkor som nämns i föregående mening inte uppfylls av
  Passageraren är Transportören berättigad att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och
  innehålla hela Avgiften.
  12.12. Om myndigheter vid gräns, i hamn eller lokalt förbjuder Passageraren att landstiga eller att ta i
  land något husdjur eller Resgods eller andra föremål som medförs av Passageraren, ska
  Passageraren betala för sin returbiljett genom att betala Avgiften eller betala för returtransport
  av djur eller Resgods eller andra föremål, inklusive frakt, samt säkerställa en behörig persons
  mottagande av djuren eller Resgodset eller andra föremål i destinationshamnen. Om
  Passageraren bryter mot bestämmelserna i föregående mening, och i synnerhet om betalning
  inte erläggs för returresan kan Transportören från Fartyget i valfri annan hamn avhysa den
  Passagerare som nekas ilandstigning, eller överföra sådan Passagerare till ett annat fartyg på
  väg till sådan annan hamn.
  12.13. Passageraren ska ersätta all skada och alla kostnader som belastar Transportören på grund
  av nekad ilandstigning eller vägran att ta emot Resgods eller husdjur eller andra föremål som
  medförs av Passageraren, inklusive skada och kostnader som uppstår på grund av

  Passagerarens ilandstigning i någon hamn eller överföring av Passageraren till ett annat
  fartyg på väg mot sådan annan hamn.
  12.14. Om Passageraren inte fullgör de skyldigheter som följer av Avtalet eller dessa Villkor och
  bestämmelser eller gällande föreskrifter som finns anslagna på Fartyget eller order från
  Fartygets befälhavare eller rekommendation från annan behörig besättningsmedlem på
  Fartyget, såväl som om Passageraren upptar fartygets yta för vila på en plats som inte är
  avsedd för detta ändamål, om Passageraren framkallar ens ett potentiellt hot mot Fartygets
  eller andra Passagerares säkerhet eller stör andra Passagerares frid, oavsett andra
  rättigheter för Transportören vilka anges i dessa Villkor, har Transportören rätt att efter eget
  gottfinnande ålägga Passageraren en avtalsenlig bestraffning i form av en Straffavgift i
  enlighet med förteckningen över gällande Straffavgifter, vilken är anslagen på Fartyget under
  fullgörandet av Avtalet eller Befordran. Om Transportörens skada på grund av Passagerarens
  bristande efterlevnad av ovanstående skyldigheter överstiger beloppet för den Straffavgift
  som ålagts Passageraren, har Transportören rätt att kräva kompletterande ersättning som
  överstiger beloppet för den Straffavgift som anges ovan.
  12.15. Om en Straffavgift åläggs Passageraren, ska Passageraren betala den kontant eller med
  betalkort i Fartygets reception omedelbart efter konstaterandet att Passageraren inte har
  fullgjort tillämpliga skyldigheter.
  12.16. På begäran av Passageraren eller en person som avser att fullgöra Avtalet ska Transportören
  till lämplig person enligt Transportörens gottfinnande överlämna, i form av ett dokument eller
  skriftligen, innehållet i ordningsföreskrifter och förteckningen över Straffavgifter som gäller vid
  en bestämd tid på det Fartyg varpå Befordran ska ske.
  13. Pant
  13.1. Transportören har panträtt till Resgodset eller andra föremål som Passageraren medför på
  Fartyget eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller under hens kontroll (inklusive
  Fordonet), för att säkra alla eventuella skulder enligt Avtalet eller under Befordran, inklusive
  sådant som grundar sig på Straffavgifter och krav avseende ersättning, i synnerhet för skador
  på Fartyget eller dess utrustning.
  13.2. Transportören har rätt att behålla ett pantsatt föremål tills Passageraren har fullgjort
  skadeståndsansvaret för den säkrade fordringen eller tills Passageraren tillhandahåller en
  annan säkerhet för fordringar vilken Transportören finner lämplig.
  13.3. Transportören har även rätt att behålla Resgodset eller andra föremål som medförs av
  Passageraren ombord på Fartyget eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller under
  hens kontroll (inklusive Fordonet), eller något föremål i Transportörens ägo, tills Passageraren
  har uppfyllt kravet på ersättning eller tills Transportörens fordringar är vederbörligen säkrade.
  13.4. Passageraren är skyldig att bära alla kostnader eller bekosta eventuell skada för
  Transportören som orsakats av pantsättning eller kvarhållande eller förvaring av gods som
  hålls av Transportören i enlighet med bestämmelserna i avsnitten ovan.
  14. Tillämpning av GDPR
  14.1. Passagerarens tillhandahållande av personuppgifter som anges av Transportören är ett
  avtalsvillkor för att ingå och fullgöra Avtalet, och är nödvändigt för Tjänsten och följer av
  uppfyllandet av skyldigheter enligt lag, samt är även nödvändigt för att uppnå de syften som
  följer av Transportörens legitima intressen.
  14.2. Om en Passagerare vägrar att tillhandahålla alla personuppgifter som anges av
  Transportören, utgör detta ett hinder för att ingå Avtalet och ger Transportören rätt att vägra
  ingå Avtalet.
  14.3. Begäran om att radera, eller begränsa bearbetningen av, personuppgifter, eller invändning
  mot bearbetning av personuppgifter, inklusive profilering eller tillbakadragande av samtycke
  till bearbetning av personuppgifter ger Transportören rätt att efter eget gottfinnande: vägra
  utföra Befordran eller vägra låta Passageraren komma ombord på Fartyget, i vilket fall
  Transportören ska innehålla hela Avgiften.
  14.4. Administratören av Passagerares personuppgifter är: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z
  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, filial i Polen, med säte i Szczecin, adress: Pl.
  Rodła nr 8, 70-419 Szczecin.
  14.5. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig: e-post: iod@unityline.pl.

  14.6. Frågor avseende sätt och omfattning av Transportörens bearbetning av personuppgifter, samt
  de rättigheter som tillkommer Passageraren, bör skickas till den adress som anges i
  avsnitt 14.4.
  14.7. Den information som krävs av GDPR och den sekretesspolicy som tillämpas av
  personuppgiftsadministratören anges på personuppgiftsskyddsadministratörens webbplats:
  "https://www.unityline.se/sida/information-till-passagerare/villkor-och-regler".
  14.8. Personuppgifter av specialkaraktär (såsom hälsoinformation) kommer att bearbetas av
  Transportören endast om så krävs för korrekt fullgörande av Avtalet eller efter samtycke från
  den person som personuppgifterna gäller eller om så krävs i lag.
  14.9. Personuppgifter kan av Transportören göras tillgängliga för följande mottagare eller kategorier
  av mottagare:
  14.9.1. myndigheter eller offentlig förvaltning eller inrättningar eller tredjepartsaktörer med rätt
  att begära åtkomst till eller ta emot personuppgifter baserat på lagbestämmelser,
  14.9.2. aktörer som utför offentliga uppgifter eller verkar å offentliga myndigheters vägnar, i
  den mån och för de ändamål som följer av lagbestämmelser,
  14.9.3. förvaltningsaktörer eller myndigheter i hamnar med vilka fartyg eller andra lokala
  myndigheter eller aktörer är inbegripna vid fullgörandet av Befordran,
  14.9.4. aktörer som Transportören anförtror bearbetningen av personuppgifter baserat på
  ingångna avtal, inklusive medarbetare eller leverantörer eller underleverantörer, såväl

  som aktörer som tillhandahåller teknisk support, banker, postoperatörer, IT-
  leverantörer eller andra tjänster; aktörer som tillhandahåller telekommunikationer eller

  redovisnings- eller försäkringstjänster till Transportören osv.,
  14.9.5. aktörer gentemot vilka den person som personuppgifterna gäller har samtyckt till
  delgivande eller bearbetning av personuppgifter,
  14.9.6. aktörer som är associerade med Transportören,
  14.9.7. aktörer med hjälp av vilka Transportören fullgör Avtalet.
  14.10. Den person som personuppgifterna gäller har rätt att:
  14.10.1. få tillgång till sina personuppgifter, inklusive att erhålla kopior av data som samlats in
  eller bearbetats av Transportören,
  14.10.2. begära korrigering (ändring) av felaktiga personuppgifter eller komplettering av
  ofullständiga personuppgifter,
  14.10.3. begära radering av personuppgifter – om:
  i) uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlades eller
  bearbetades på annat sätt,
  ii) den person som personuppgifterna gäller har motsatt sig bearbetningen och det
  inte finns några legitima skäl för bearbetningen som har företräde,
  iii) den person som personuppgifterna gäller har dragit tillbaka det samtycke varpå
  bearbetningen baseras och det saknas annan rättslig grund för bearbetningen,
  iv) uppgifterna bearbetas olagligen,
  v) uppgifterna måste raderas för att den juridiska skyldigheten ska uppfyllas,
  14.10.4. begära begränsning av bearbetningen av personuppgifter – om:
  i) den person som personuppgifterna gäller ifrågasätter personuppgifternas
  korrekthet – varvid administratören ges en tidsfrist för att kontrollera sådana
  uppgifters korrekthet,
  ii) bearbetningen av uppgifterna är olaglig och personen i fråga motsätter sig att
  de raderas, utan i stället begär att bearbetningen ska begränsas,
  iii) administratören inte längre behöver personuppgifter i bearbetningssyfte men
  det är nödvändigt för den person som personuppgifterna gäller att fastställa,
  hävda eller försvara krav,
  iv) den person som personuppgifterna gäller har invänt mot bearbetningen av
  uppgifterna – i väntan på fastställande av huruvida administratörens legitima
  skäl har företräde framför personens skäl för invändning,

  14.10.5. överföra personuppgifterna (i fallet med överföring av uppgifter kan det, på grund av
  andra lagbestämmelser, krävas separat samtycke eller samtycke från en annan
  person, eller uppfyllande av andra villkor som krävs av dessa bestämmelser) – om:
  i) bearbetningen äger rum baserat på ett avtal som ingåtts med den person som
  personuppgifterna gäller eller baserat på denna persons samtycke, och
  ii) bearbetningen äger rum på automatiserad väg,

  14.10.6. invändning mot bearbetningen av personuppgifter, inklusive profilering, när
  bearbetning utförs baserat på ett legitimt intresse eller för statistikändamål, och
  invändningen motiveras av den specifika situation vari personen befann sig,
  14.10.7. inte vara föremål för ett beslut grundat enbart på automatiserad bearbetning, inklusive
  profilering, vilket medför rättsliga konsekvenser eller på annat sätt avsevärt påverkar
  personen i fråga, såvida inte beslutet är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet eller är
  juridiskt sanktionerat, eller personen tidigare lämnat sitt uttryckliga samtycke.
  14.11. Om Transportörens bearbetning av personuppgifter sker baserat på samtycke, oavsett andra
  bestämmelser i Avtalet eller dessa Villkor, har den person som personuppgifterna gäller rätt
  att när som helst i valfri form dra tillbaka samtycke för enskilda bearbetningsändamål.
  Tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den bearbetning som utförs
  fram tills samtycket har dragits tillbaka.
  14.12. Om Transportörens bearbetning av personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har
  den person som berörs av personuppgifterna rätt att lämna in ett klagomål till
  tillsynsmyndigheten, det vill säga den som ansvarar för kansliet för personuppgiftsskydd.
  14.13. Kriterier för att fastställa perioden för lagring av personuppgifter: Transportören ska lagra
  personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och den
  tidsperiod inom vilken det är möjligt att hävda krav i samband med fullgörandet av Avtalet eller
  Befordran. Oavsett bestämmelserna i föregående mening lagrar Transportören även
  personuppgifter under den period då den på grund av tvingande lagbestämmelser måste
  lagra personuppgifter (exempelvis i syfte att dokumentera efterlevnad av juridiska krav,
  inklusive att låta myndigheter eller offentlig förvaltning eller skattemyndigheter kontrollera
  Transportörens lagefterlevnad).
  14.14. Alla lagringsperioder för personuppgifter räknas från den dag då fullgörandet av Avtalet, eller
  annan händelse som medför behov av att bearbeta personuppgifter, upphör.
  14.15. Om det är nödvändigt för att ingå och fullgöra Avtalet eller för att uppfylla den lagstadgade
  skyldigheten, eller för statistik- eller rapporteringsändamål, kan personuppgifter bearbetas på
  automatiserad väg, vilket kan inbegripa automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering,
  vilka aktiviteter kan medföra rättsliga konsekvenser eller avsevärt påverka Passagerarens
  situation eller fullgörande av Avtalet.
  14.16. Under berättigade och nödvändiga omständigheter kan Transportören tillhandahålla
  personuppgifter till aktörer verksamma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
  eller till internationella organisationer. Personuppgifter kommer att överföras enbart till aktörer
  eller organisationer i förhållande till vilka Europeiska kommissionen har funnit en tillräcklig
  skyddsnivå.
  15. Övriga bestämmelser
  15.1. Namnen på enskilda redaktionella enheter i Villkoren har införts enbart av praktiska skäl och
  har ingen juridisk betydelse; de ska därför inte påverka tolkningen av bestämmelserna i dessa
  Villkor.
  15.2. Prislistan, Tidtabellen och förteckningen över de Straffavgifter som gäller den dag då Avtalet
  ingås utgör en integrerad del av dessa Villkor.