• Den 21 december 2019 träder i kraft ändringar i fartygssäkerhetslagen  (lagstiftning från den 4 juli 2019 med ändringar i fartygssäkerhetslagen 1702/2019) och kommer att omfatta andra krav på passagerarnas personuppgifter:

  • 1. Efternamn
  • 2. Förnamn
  • 3. Kön
  • 4. Medborgarskap
  • Födelsedatum (ddmmåå)
  • 6. Uppgifter om behov av särskild vård eller hjälp i nödsituationer - om passageraren uppger av egen vilja
  • 7. Nödkontaktnummer - om passageraren uppger av egen vilja

  Nya kraven i enlighet med direktiv 2017/2109 av den 15 november 2017 som ersätter rådets direktiv 98/41 /EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg mellan hamnar i gemenskapens medlemsstater samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65 / EU om rapportering av formaliteter för fartyg som anländer till eller avgår från medlemsstaternas hamnar.

 • Hur gör jag en bokning?

  En bokning kan göras:

  • via internet, på vår hemsida www.unityline.se eller genom att skicka ett mail till booking@unityline.se
  • på telefonnummer 0411 - 55 69 00
  • hos en av våra återförsäljare

  Bokningen är utan kostnad.

  Vilka uppgifter måste jag ange när jag gör en bokning?
  Du måste välja datum och tid för avgång samt bestämma typ av resa (med bil eller utan), när du gör en bokning. Vid bokning via telefon måste du ange passagerarnas namn, födelseår och telefonnummer samt fordonets. När du bokar på nätet måste du dessutom ange adress och e-postadress.

  Måste jag boka en hytt?

  Det är inte obligatoriskt att boka en hytt. En hytt är möjlig att köpa, i mån av tillgänglighet, 30 minuter efter avresan, i färjans reception. Vi rekommenderar dock att köpa en hytt, som gör att resekomforten blir bättre.

  När kan jag senast göra en bokning?

  Vi rekommenderar att boka så snart ni vet att när ni ska resa. Det går att köpa biljetter i Swinoujscie och Ystad innan färjans avgång. Specialerbjudanden, bokningar via internet och telefon måste göras minst en arbetsdag före avresan.

  Kan jag få ett kvitto/kontaktfaktura för resan?

  Ja. Vid betalning av bokningen på terminalen i Ystad får ni alltid ett kvitto i samband med betalning av biljetten. I Swinoujscie måste försäljaren informeras om att ni önskar ett kvitto/kontantfaktura.Om bokningen betalas via en av våra återförsäljare, så är det denne som utfärdar ett kvitto/kontaktfaktura. För bokningar som betalas via banköverföring eller via internet, måste du skicka en begäran om kontaktfaktura till: fakturyprom@unityline.pl

  Kan jag få en bokningsbekräftelse på mail, trots att bokningen gjordes via telefon?

  Ja, det kan du. Be personen du pratar med att skicka en bekräftelse till din e-post.

  Jag har tappat bort mitt bokningsnummer. Hur kan jag få tillbaka det?

  Begäran om ditt bokningsnummer måste göras skriftligen eller per telefon. Skriv gärna ett mail till booking@unityline.se med en begäran om att skicka ett sådant nummer. Ange datum för resa, färjans namn, passagerarnas namn och registreringsnummer.

  Är det möjligt att få ett utdrag på alla mina resor med färjorna från de gångna åren?

  Vi utfärdar inte bokningsbekräftelser eller dubbletter av biljetter för gamla resor. Som en bekräftelse anses en kontantfaktura eller ett kvitto för köpet. En kontantfaktura kan utfärdas senast den 15:e dagen i månaden, efter den månad då tjänsten utförts.

 • Kan man ändra bokningen?

  Ja. Eventuella ändringar (avresedatum/returdatum, antal passagerare etc.) ska göras senast 24 timmar före avgång, räknat i vardagar. För bokningar gällande resande med bil, så bör namn på resande meddelas på bokningsdagen eller senast 24 timmar (vardag) före avgång. Om det händer att det är fler eller andra än angivna passagerare i bilen, på avredagen, så måste dessa köpa en vanlig biljett för gående.

  Ändring av ett erbjudande eller annullering av ett arrangemang, efter utfärdandet av en voucher behandlas som en återbetalning av hela kupongen och köp av en ny.

  Är det möjligt att avboka en resa och innebär det i sådant fall några kostnader?

  Avbokning av köpt resa och återbetalning (förutom vid specialerbjudanden) kan göras, vid avbokning senast 24 arbetstimmar innan resan. Tänk på att avboka resan där du bokade den, samt att ha kvitto som underlag för återbetalning. Avbokning av obetald resa kan ske när som helst utan risk för några kostnader.

  Kan jag göra ändringar i bokningen utan mitt bokningsnummer?

  I samband med lagen om skydd av personuppgifter kan eventuella ändringar i bokningen göras endast genom att ange bokningsnummer, i andra särskilda fall skriftligen till booking@unityline.se


 • Vad är bränsle, -ETS tillägg?

  Bränsletillägget är en avgift som uppstår i samband med växande och ändrande bränslepriser på marknaden. ETS tillägg  är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser/koldioxidutsläpp.

  Måste jag betala min bokning innan resan?

  Ja, betalning av resan ska ske senast 7 dagar efter bokningstillfället.

  Hur kan jag betala för bokningen?

  Betalning kan göras:

  • avresedagen i båda terminalerna
  • på Unity Lines resekontor i Szczecin
  • hos en av våra återförsäljare
  • betalning i SEK till bankgiro: 5048-4310 eller Swish: 123 634 7124, för betalningar från utlandet i SEK till konto: Handelsbanken  
   SWIFT: HANDSESS, IBAN: SE70 6000 0000 0009 4291 2128
  • man kan även betala sin biljett på vår webbplats, vid bokningstillfället och då får man 5% rabatt

  Kan jag betala med kort för min bokningen på terminalen?

  Ja, du kan betala med kreditkort på båda terminalerna.
  På terminalen i Ystad -  betalning endast i svenska kronor, utan möjlighet att betala i polska zloty.
  På terminalen i Świnoujście – betalning endast i polska zloty.
  Kundens val av valuta på PinPad innebär valutaomräkning i enlighet med kundens banks policy.

  Vilken valuta kan man betala med på den svenska och den polska terminalen?

  På den polska terminalen kan man betala i polska zloty. På den svenska terminalen betalar man i första hand med svenska kronor. Det går även bra att betala i valutorna EURO och PLN.

  Kan jag betala med kort på terminalen i Polen och i Sverige?

  Ja, du kan betala med kort på båda terminalerna.

  Vilka betalningssätt finns ombord? Finns det ett växlingskontor på färjan?

  Under resan kan man betala med kontanter i polska zloty eller, samt med kreditkort. Nej, det finns inget växlingskontor ombord som växlar kontanter mot kontanter.

  Hur genomförs en betalning online?

  Betalning sker via företaget Przelewy24.
  Det går att betala med: VISA, MasterCard, EuroCard.

  Kan jag få en faktura för resan?

  Ja. Vid betalning av bokning på terminalen i Swinoujscie eller Ystad, måste försäljaren informeras om att ni önskar ett kvitto/kontaktfaktura. Om bokningen betalas via en av våra återförsäljare, så är det denne som utfärdar ett kvitto/kontaktfaktura. För bokningar som betalas via banköverföring eller via internet, måste du skicka en begäran om kontaktfaktura till: fakturyprom@unityline.pl

 • När ska jag ta mig till check-in?

  Passagerare och fordon måste vara på plats för incheckning 120 minuter före planerad avgång.

  Vilka handlingar behövs vid check-in?

  Alla passagerare måste ha ett giltigt nationellt ID-kort eller pass. Mer information hos Polska Gränsbevakningen i Warszawa på nummer +48 (0) 22 602 93 25.

  Hur kan barn, som inte har några identitetshandlingar passera gränsen?

  Barn utan identitetshandlingar kan inte passera gränsen – de måste ha ett giltigt nationellt ID-kort eller pass. Mer information hos Polska Gränsbevakningen i Warszawa på nummer +48 (0) 22 602 93 25.

  Vad är det för tullbestämmelser som gäller transport av livsmedel, alkohol och cigaretter?

  I Europeiska unionen finns det olika bestämmelser för transport av varor för personligt och kommersiellt bruk. En vuxen person får tullfritt ta ta in:

  Tobak

  • 800 cigaretter från/till Polen/Sverige
  • 400 cigariller
  • 200 cigarrer
  • 1 kg snustobak eller tobak
  • Alkohol
  • 10 liter alkohol med en procenthalt högre än 22%
  • 20 liter alkohol med en procenthalt mellan15-22%
  • 90 liter vin (men inte mer än 60 liter mousserande vin)
  • 110 liter öl

  Mer information finns på Tullverkets hemsida.

  Hur får barn resa?

  Barn som är under 16 år kan resa endast under tillsyn av vuxen. I andra fall krävs skriftligt samtycke av förälder/vårdnadshavare för att den minderåriga ska kunna resa ensam. Skriftligt medgivande ska innehålla följande uppgifter: barnets personuppgifter och adressinformation, föräldrars/vårdnadshavarespersonuppgifter och adressinformation, som skickar barnet på resan samt föräldrars/vårdnadshavarespersonuppgifter och adressinformation som tar emot barnet vid resans slut. Av säkerhetsskäl måste barn som inte fyllt 16 år ha en egen hytt. Unity Lines anställda ansvarar inte för barn lämnade utan uppsikt av vuxen. En vuxen som reser med ett barn under 13 år måste köpa en hel hytt på grund av säkerhetsskäl. Varje barn måste ha ett giltigt pass eller ett nationellt ID-kort.

  Vad händer om jag är sen till incheckningen?

  Färjan avgår enligt planerad tidtabell. Incheckning avslutas 30 minuter innan avresa för passagerare med bilar och 15 min för passagerare utan bilar. Vi inväntar inte sena kunder och biljetten anses som ogiltig om du inte hinner med färjan.

 • Vilka tider har terminalen öppet?

  Terminalen i Świnoujście är öppen mellan 6.00-24.00.
  Kassorna i Świnoujście och Ystad har öppet enligt följande

  Dagsturer:

  Terminalen i Świnoujście –7.00-12.45
  Terminalen i Ystad –Mon-Fri: 08.00-22.40; Sat- 09:30-13.15 Sun – 11.00-13.15

  Kvällsturer:

  Terminalen i Świnoujście – 16.00-22.45
  Terminalen i Ystad – Mon-Fri: 08.00-22.40; Sat-Sun: 19.00-22.40

  Finns det någon parkering i närheten av terminalen?

  Vid terminalen i Świnoujście finns både bevakad och obevakad parkering, i Ystad finns obevakad parkering.

  Vad måste jag tänka på för att komma till/från Świnoujścies centrum med bil/gående?

  Tunneln under floden Swina som förbinder öarna Uznam och Wolin är officiellt öppen för biltrafik för er som ska till eller kommer från Swinoujscies centrum. För gående som ska till eller kommer från Swinoujscies centrum transporteras över med en lokalfärja till andra sidan floden ( ca 500 m från terminalen ). Överfarten är gratis och beräknas avgå var 30:e minut och tar ca 7 – 10 minuter. Taxi finns vid färjans anläggningsplatser.

  Finns rullstolar tillgängliga på terminalen och färjan? Är de tillgängliga för passagerarna under resan?

  Det finns en rullstol tillgänglig för kunder vid behov. Boka rullstol på telefonnummer 0411-55 69 00

  Var finns cargo kassorna?

  I Swinoujscie finns frakt kassorna i en avskild byggnad vid Finska gatan 17 – ulica Finska 17. Kassorna för passagerare ligger vid Dworcowa gatan 1. I Ystad ligger kassorna för frakt och passagerare i en och samma byggnad.

 • Kan jag åka ombord med en bil som har en gasinstallation?

  Bilar kan ha en inbyggd gasinstallation. Det är inte tillåtet att transportera bränsle i dunkar och andra behållare med bensin eller gas (propan-butan).

  Jag har en överdimensionerad bil, kan jag göra en bokning?

  Om din bil överstiger till 12 meter i längd och 3,5 ton i totalvikt så bör du boka resan på fraktavdelningen på telefonnummer: 0411-55 69 85

  Kan jag resa med en katt eller hund?

  Det är tillåtet att resa med djur. Passagerare som har husdjur (även i burar, korgar) är skyldiga att köpa en särskild hytt, avsedd för passagerare med djur, till sitt och djurets förfogande. Dessutom är kunden ansvarig för att hålla hytten ren. Vid fullbokning av sådana hytter, måste ett annat datum för resa med djur väljas. Antal hytter anpassade för transport av djur är begränsade. I de allmänna utrymmena, måste en passagerare som reser med en hund, hålla hunden i koppel och ha munkorg på den. Passagerare är själva skyldiga att sätta sig in i veterinära bestämmelser i det land de reser till, samt sköta all dokumentation som krävs för att resa med ett husdjur.

  Vad är skillnaden mellan en hytt avsedd för djur från andra hytter?

  Standarden skiljer sig inte förutom att det inte finns heltäckningsmatta på golvet i en hytt anpassad för djur. Hytten ligger vanligtvis nära ett öppet däck och det finns en utdragsplats att ligga på för husdjuret.

 • Var kan jag lämna in en reklamation avseende färjerederiet?

  De myndigheter som ansvarar för att prövning av reklamationer i Polen (Szczecin-hamn) och Sverige.

  Polsk myndighet:

  Urząd Morski w Szczecinie

  Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

  Svensk myndighet:

  The Swedish Consumer Agency/KO / Konsumentverket/ KO

  Tage Erlandergatan 8A, 651 02, Box 48 Karlstad

 • POLICY FÖR SKYDD AV MOTPARTERS PERSONUPPGIFTER UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. FILIAL I POLEN
  med säte i Szczecin
  1. Denna policy för skydd av motparters personuppgifter (nedan kallad "Policy") förklarar hur Unity Line Limited Sp. z o.o. (bolag med begränsat ansvar)Filial i Polen med säte i Szczecin, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig") använder personuppgifter som tillhör:
  a. fysiska personer som är Personuppgiftsansvariges motparter eller som planerar att samarbeta med Personuppgiftsansvarig inom ramen för den löpande affärsverksamheten;
  b. fysiska personer som är anställda av Personuppgiftsansvariges motparter (oberoende av anställningsform) och som utsetts av motparter för att samarbeta med Personuppgiftsansvarig eller för att inleda samarbete.
  - nedan kallade "Personuppgiftsbiträde".
  2. Denna Policy gäller personuppgifter som samlats av Personuppgiftsansvarig (eller på uppdrag av Personuppgiftsansvarig) från både Personuppgiftsbiträdes arbetsgivare och direkt från Personuppgiftsbiträde (nedan kallade "Personuppgifter").
  3. Genom denna Policy uppfylls skyldighet, som beskrivs i artiklar 13 och 14 i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer gällande behandling av personuppgifter och om fritt flödet av dessa uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen), som nedan kallad "GDPR".
  4. Personuppgiftsansvarig blir administratör av personuppgifter enligt definitionen i GDPR efter att ha hämtat Personuppgifter. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter: Unity Line Limited Sp. z o.o. Filial i Polen med säte i Szczecin, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin tel + 48 91 359 56 95 e- post: unity@unityline.pl. Uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter: e-post: iod@unityline.pl.
  5. Personuppgiftsbiträdes uppgifter som kan behandlas av Personuppgiftsansvarig: förnamn, efternamn, arbetsplats, tjänst, kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress, konton på sociala medier), födelseår, nationalitet, kön.
  6. Syftet med behandling av Personuppgiftsbiträdes uppgifter är Personuppgiftsansvariges legitima intressen - möjlighet att inleda och fortsätta samarbete samt vara i kontakt med motparten genom des Personuppgiftsbiträde (artikel 6.1 f GDPR).
  7. Personuppgiftsbiträdes Personuppgifter ska behandlas tills samarbetet mellan Personuppgiftsansvarig och motparten avslutas. Om Personuppgiftsbiträde motsätter sig personuppgiftsbehandling eller om Personuppgiftsansvarig inte längre behöver uppgifter för sina legitima intressen (att vara i kontakt med motparten), kan Personuppgifter raderas vid en tidigare tidpunkt.
  8. Personuppgifter ska inte raderas vid den tidpunkt som nämns i den ovannämnda punkten om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att avsluta räkenskaper, eller vid prövning inom ramen för motpartens och Personuppgiftsbiträdes verksamhet.
  9. Personuppgifter kan delas av Personuppgiftsansvarig med aktörer som arbetar för Personuppgiftsansvarig (t.ex. externa It-företag, kurirföretag, hantering av personalfrågor, redovisningsbyråer, företag som ägnar sig åt stöd för motparter). Personuppgifter kan även överföras till andra aktörer (även aktörer som är oberoende av Personuppgiftsansvarig) om Företrädare har lämnat dem på ett sådant sätt att man kan tydligt fastställa att han/hon ville vara i affärskontakt med tredje parter.
  10. Varje Personuppgiftsbiträde har rätt till:
  - information gällande behandling av Personuppgifter, bl.a. om behandlingens kategorier och om eventuella aktörer som har tillgång till dessa uppgifter.
  - rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter
  - att kräva att radera eller begränsa behandling av Personuppgifter. Lämpliga juridiska krav måste dock uppfyllas,

  - invändning – gäller behandling av de uppgifter som används för Personuppgiftsansvariges legitima intressen (artikel 6.1 f) GDPR),
  - dataportabilitet – genom att få uppgifter från Personuppgiftsansvarig i en form som möjliggör att överföra dessa uppgifter till den tredje parten.
  - framföra klagomål till Datainspektionen, adress: Drottninggatan 29, Box 811, 140 20 Stockholm, om man misstänker att Personuppgifter behandlas olagligt.
  11. Eventuella ansökningar, frågor och krav gällande behandling av Personuppgifter skall skickas till iod@unityline.pl
  12. Varje Personuppgiftsansvariges motpart ska upplysa sina Personuppgiftsbiträden om denna Policy.
  13. Denna Policy träder i kraft den 25 maj 2018.

  POLICY FÖR SKYDD AV MOTPARTERS PERSONUPPGIFTER UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. FILIAL I POLEN

 • Transport av gods i form av fordon med alternativa energikällor såsom el, hybrid, gas och vätgas) på flakvagnar/passagerarsläp är inte tillåtet tills vidare