Logo Unity Line

Meddelande om bränsletillägget

En konsekvent och betydande ökning av bränslepriserna har noterats de senaste veckorna, följaktligen har detta en betydande inverkan på bränslekostnaderna för våra fartyg. Unity Line Ltd Cypr och Euroafrica Shipping Lines Cyprus Ltd tvingas tyvärr i och med detta att höja bränsletillägget.

Dear Clients and Traders,


   The consequent and dynamic increase of fuel prices noted especially during passed weeks strongly affecting the bunker costs for ferries in our service. Consequently Unity Line Limited Cyprus and Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited are regretting to inform you that they will be forced to change the bunker surcharge.


The new level of the bunker surcharge will amount to:


16 SEK per line meter


and will be in use in voyages as from the 06th of March, 2019

UPP

Viktig information

Frakttransporter

Om Unity Line

Följ oss

mobilversion