Logo Unity Line

Meddelande om bränsletillägget

En konsekvent och betydande ökning av bränslepriserna har noterats de senaste veckorna, följaktligen har detta en betydande inverkan på bränslekostnaderna för våra fartyg. Unity Line Ltd Cypr och Euroafrica Shipping Lines Cyprus Ltd tvingas tyvärr i och med detta att höja bränsletillägget.

Dear Clients and Traders,


Progressive changes in the level of fuel prices noted during last period have given a positive and real effect in the bunker costs for ferries in our service,  Consequently our Shipowners – Unity Line Limited Cyprus and Euroafrica Shipping Lines Cyprus Limited - are pleased to announce following reduction of the actual bunker surcharge.


The new level of the bunker surcharge will amount to:


14 SEK per line meter

and will be in use in voyages as from the 07/01/2019

UPP

Viktig information

Frakttransporter

Om Unity Line

Följ oss

mobilversion